Show simple item record

dc.contributor.advisorPirhonen, Maritta
dc.contributor.authorBendecon, Maarit
dc.date.accessioned2020-12-31T07:34:27Z
dc.date.available2020-12-31T07:34:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73513
dc.description.abstractMaailma muuttuu asiakkaiden liiketoiminnan ja informaatiojärjestelmien-, sekä teknologioiden ympärillä jatkuvasti ja viime aikoina Covid-19 pandemia on vaikuttanut dramaattisesti liiketoimintaympäristöömme. Tietojärjestelmien monimutkaisuus on lisääntynyt, asiakkaiden odotukset ovat korkeat ja kilpailu IS toimittajien välillä kovaa. Asiakkaat informaatioteknologian sektorilla odottavat projektin perustavoitteiden toteutumista projektissaan: projektin toimitus sovitun aikataulun mukaan, sovitussa laajuudessa ja kustannuksissa. Lisäksi asiakkaat odottavat todellista arvoa liiketoiminnalleen. Projektien ja ratkaisujen tulee olla innovatiivisia ja luovia, tuoda selvää arvoa ja hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle sekä tarjota erinomainen asiakaspalvelukokemus asiakkaalle. Informaatio-teknologia- ja järjestelmäprojektipäälliköiden tulee pysyä kilpailun huipulla ja pitää osaaminen sekä taidot ajan tasalla tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tässä tutkielmassa oli tavoitteena löytää tulevaisuuden IS projektipäälliköiltä vaadittavat taidot ja osaamiset perustuen tämän hetken tilanteisiin ja tarpeisiin. Kirjallisuuskatsaus loi teoreettisen pohjan empiiriselle tutkimukselle. Uusi viitekehys luotiin käyttämällä pohjana olemassa olevaa kattavaa osaamiskate-gorisointia. Empiirinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla, haastattelemalla IS toimittajan projektipäälliköitä, IS toimittajan asiakasyksikön johtajia sekä asiakkaita. Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että johtaminen, asiakkaan liiketoimintaympäristön tuntemus ja kommunikointi ovat kaikkein tärkeimpiä taitokategorioita projektipäälliköille tällä hetkellä. Haastattelujen tulokset osoittavat myös, että etäjohtaminen, virtuaalitiimitaidot ja kyky yhdistää erilaisia tiimejä monikulttuurisen tiimin johtamisen ohella, ovat erittäin tärkeitä taitoja projektipäällikölle tulevaisuudessa. Tulokset viittaavat myös siihen, että projektipäälliköillä tulee olla erinomaiset esiintymis-, ja englanninkielentaidot suullisen sekä kirjallisen kommunikointitaidon lisäksi. Nämä tulokset viittaavat myös siihen, että asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys ja toimialatuntemus ovat vaadittavia taitoja, jotta projektipäällikkö voi onnistua projektissaan ja tuottaa asiakkaan liiketoiminnalle arvoa.fi
dc.description.abstractThe world around customers in business and information technology is changing rapidly and lately the Covid-19 pandemic has been affecting to the business environment dramatically as well. Information systems are more and more complex, customers’ expectations are high and competition between IS service providers is fierce. Customers in the information technology sectors are expecting basic project goals and objectives to realize in their projects: project delivery on agreed schedules, scopes and costs. In addition, customers are expecting real value for their business. Projects and solutions need to be innovative and creative, bring clear business and IS benefits and provide excellent customers experiences. IS project managers need to stay on top of the competition by keeping their competences and skills up to date in this continuously changing world. The goal of this thesis was to find out, what are the future competences requirements of an IS project manager based on current situations. The literatures reviews created the theory that was used as basis for the empirical research. A new frame-work was created by choosing an existing comprehensive skill categorization. The empirical research was conducted with theme-based interviews, by inter-viewing IS supplier´s project managers, IS supplier customer managers and customers. One possible future research topic would be to conduct this study in another country to see possible differences between results. Based on the empirical research results, leadership, business domain knowledge and communication were the most important skills categories for project managers. The results indicate that remote leadership, virtual team skill and ability to bridge diverse teams with multicultural team leading are very important skills in the future. The results also indicate that project managers need to have good presentation skills and English skills on top of verbal communication and written communication skills. These results indicate also that customer business understanding, and industry knowledge is required so that project manager can succeed to cre-ate real value for the customer business.en
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othertietojärjestelmäprojekti
dc.subject.otherasiakasodotus
dc.subject.otheronnistunut projekti
dc.titleFuture competence expectations of an information systems project manager
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012317441
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotaidot
dc.subject.ysopätevyys
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoprojektinhallinta
dc.subject.ysoprojektipäälliköt
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysoskills
dc.subject.ysoqualification
dc.subject.ysoleadership (activity)
dc.subject.ysoproject management
dc.subject.ysoproject managers
dc.subject.ysoprojects
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record