Show simple item record

dc.contributor.advisorHusu, Hanna-Mari
dc.contributor.authorNieminen, Ella
dc.date.accessioned2020-12-29T08:39:25Z
dc.date.available2020-12-29T08:39:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73497
dc.description.abstractTarkastelen tutkimuksessani työssä käyvien naisten ja miesten sukupuolittuneita köyhyyskokemuksia. Köyhyys liitetään usein mielikuviin absoluuttisesta köyhyydestä. Tutkimukseni tarkoitus on tuoda esille, että köyhyyttä esiintyy myös yhteiskunnassa näennäisesti pärjäävien piirissä. Tutkimus tuo esiin, miten eri tavoin naiset ja miehet reagoivat köyhyyteen ja, mitkä sukupuolittuneet käytännöt siihen vaikuttavat taustalla. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimii Pierre Bourdieun habitus, intressi sekä hysteresis -käsitteet. Erityisesti sukupuolittuneen habituksen käsite tutkimuksessa auttaa jäsentämään ihmisten kokemuksia ja selityksiä heidän sukupuolittuneille tavoilleen tuntea ja kokea. Aineistona tutkimuksessa käytän Mikko Jakosen keräämää Töissä ja köyhä aineistoa, joka koostuu vapaamuotoisista työssä käyvien köyhyyttä koskevista kirjoituksista. Analysoin aineistoa sisällönanalyysin avulla tavoitteena löytää eroja työssä käyvien henkilöiden subjektiivisista kokemuksista. Analyysini osoittaa, että köyhyyskokemukset ovat vahvasti sukupuolittuneita, mutta niiden alkuperä on usein, sekä miehillä että naisilla, kokemus yhteiskunnan normien mukaisen sukupuoliroolin täyttämättömyydestä ja siitä aiheutuneesta arvottomuuden tunteesta. Tulokset osoittavat naisten reagoivan köyhyyteen usein stressin, väsymyksen ja ahdistuksen kokemuksilla, oman hyvinvoinnin laiminlyömisellä sekä kohdistamalla huomion omaan kehonkuvaan. Miehet puolestaan reagoivat köyhyyteen erilaisilla aggression ja turhautumisen muodoilla sekä muun muassa rationalisoimalla omaa epätoivottua tilannettaan. Tutkimukseni osoittaa, että kokemuksia ohjaa sukupuolittunut habitus ja siihen liittyvä julkisen tilan epätasainen jakautuminen sukupuolten välille.fi
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.title"Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012297427
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoepätyypillinen työ
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysohabitus
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record