Show simple item record

dc.contributor.advisorMatilainen, Päivi
dc.contributor.authorRäisänen, Pirjo
dc.date.accessioned2020-12-28T08:56:27Z
dc.date.available2020-12-28T08:56:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73444
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastelen kohtaamiseen ja kohtaamattomuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaalityössä. Työ on kirjallisuuteen pohjautuva tutkielma, johon aineisto on koottu kuudesta(6) Suomessa tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksissa käsittelen kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä sosiaalityössä työntekijän ja asiakkaan näkökulmista. Lähestyn teemaa kahden tutkimuskysymyksen kautta: mitkä tekijät edesauttavat tai estävät hyvää kohtaamista sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä sekä miten arvostavan kohtaamisen edellytyksiä voidaan luoda sosiaalityöhön. Tutkimustehtävänä ja keskeisimpänä tavoitteena on herättää keskustelua kohtaamisen merkityksestä ja nostaa esiin arvostavaan kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä. Kandidaatintutkielmani lähtökohtana ja innoittajana on ihmisen tarve tulla kohdatuksi ainutlaatuisena yksilönä niin kanssaihmisenä kuin viranomaiskohtaamisissa sekä se, miten erilaisuutta kokevat tulevat kohdatuksi. Sosiaalityössä tapahtuvalle arvostavan kohtaamisen mahdollistamiselle on myös lainsäädännöllinen ja ammattieettinen perusta. Työni lähestyy asiakassuhteen vuorovaikutusta myös dialogisesta ja reflektiivisestä näkökulmista, koska ne ovat tärkeitä tekijöitä kohtaamisen onnistumisessa. Työn tavoitteena on nostaa esille kohtaamisen tärkeyttä onnistuneen sosiaalityön perustavanlaatuisena vaikuttajana, mutta myös yhteiskunnassa yleensä. Kohtaamisen merkitys ja sen vaikutuksen tutkiminen ja tarkastelu sosiaalityön asiakastyössä tuovat tärkeää tietoa työntekijälle itselleen, mutta myös yhteiskunnalle kokonaisuudessaan, sillä päivittäiset kohtaamistilanteet vaikuttavat kansalaisten hyvinvointiin. Luokittelin tutkimusaineistoa eri teemoihin. Ensimmäistä tutkimuskysymystä varten etsin vastauksia työntekijän ominaisuuksiin ja työotteen profiiliin liittyviin tekijöihin asiakkaan ainutkertaisuuden, tunteiden huomioimisen ja luottamuksellisuuden näkökulmista. Toiseen tutkimuskysymykseen etsin näkökulmia haasteiden ja kehitysideoiden sekä menetelmien ja lähestymistapojen kautta pohtimalla miten arvostavaa kohtaamisen mahdollisuuksia voidaan luoda sosiaalityöhön. Arvostavassa kohtaamisessa ja sen mahdollisuuksien luomisessa on useita tekijöitä ja tasoja. Tutkimukset osoittavat, että sosiaalityöntekijän ominaisuuksilla ja vuorovaikutusosaamisella on suuri merkitys kohtaamisen onnistumiseen. Hän voi valita erilaisia näkökulmia ja hänen on oltava tietoinen omasta vaikuttavuudestaan kohtaamisessa. Myös organisatoriset lähtökohdat ja resurssit vaikuttavat kohtaamisen onnistumiseen.fi
dc.format.extent39
dc.language.isofi
dc.titleOnnistuneen kohtaamisen tekijöitä : arvokas ja kunnioittava kohtaaminen sosiaalityön tavoitteena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287376
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovaikuttavuus
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysokumppanuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokohtaaminen
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysoetiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record