Show simple item record

dc.contributor.advisorVälisaari, Jouni
dc.contributor.authorHukari, Josefiina
dc.date.accessioned2020-12-28T08:01:37Z
dc.date.available2020-12-28T08:01:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73435
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, millä tavoin kemian kokeellista työskentelyä toteutetaan ja arvioidaan peruskoulun 7.–9. luokkien etäopetuksessa. Tutkielman kirjallisessa osassa selvitettiin, mitä kemian kokeellinen opetus ja sen arviointi on sekä miten niitä hyödynnetään perusopetuksen 7.–9. luokkien opetuksessa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Lisäksi kirjallisessa osassa selvitettiin, mitä etäopetus on ja miten kemian kokeellista opetusta on toteutettu etäopetuksen keinoin. Kemian kokeellisessa opetuksessa opetetaan käytännössä tieteenalalle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä. Näiden tutkimusharjoitusten avulla luodaan myös yhteyksiä aistein havaittaviin ilmiöihin sekä submikroskooppisella ja symbolisella tasolla kuvattuun teoriaan. Kokeelliset opetusmenetelmät soveltuvat sekä suljettuihin, tarkasti rajattuihin tehtäviin että avoimiin tehtävänantoihin, joissa oppilaat itse voivat vaikuttaa tutkimuksen etenemiseen. Avoimilla, tutkimusperustaisilla tehtävänannoilla saavutetaan korkeamman ajattelun tason oppimista, mutta ne vievät enemmän aikaa ja vaativat oma-aloitteisempaa työskentelyä. Kemian etäopetuksessa menetetään pääosin tieteenalan tutkimukseen kuuluvien tutkimusvälineiden ja -menetelmien oppiminen. Käytännön ja teorian yhdistämistä voidaan kuitenkin tehostaa esimerkiksi keittiökemian ja demonstraatioiden sekä simulaatioiden avulla. Tutkielman kokeellinen osa toteutettiin peruskoulujen 7.–9. luokkien kemian opettajille suunnatun kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksen avulla selvitettiin, miten opettajat toteuttivat kemian kokeellista opetusta ja sen arviointia kevätlukukaudella 2020 kontakti- ja etäopetuksen aikana sekä miten opettajat kokivat etäopetuksen siirtymisen vaikuttavan kemian kokeellisten taitojen oppimiseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Peruskoulun 7.–9. luokkien kemian opetuksessa harjoitellaan yksinkertaisia kokeellisia työskentelymenetelmiä, eikä avoimia tehtävänantoja hyödynnetä kovin laajasti. Perinteiset oppilastyöt ovat yleisin kokeellinen opetusmenetelmä suomalaisissa peruskouluissa. Etäopetuksessa opettajat hyödynsivät kokeellisista opetusmenetelmistä demonstraatioita eniten. Kokeellisuus opetuksessa väheni, kun etäopetukseen soveltumattomia oppilastöitä jätettiin pois. Uusia, kotona toteutettavia kemian kokeellisia töitä hyödynnettiin jonkin verran. Pääosin opettajat kuitenkin kokivat, että joitain oleellisia kokeellisen työskentelyn taitoja oli mahdotonta opettaa etäopetuksessa eikä opetussuunnitelma siksi toteutunut kaikilta osin.fi
dc.format.extent90
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleKokeellisuus peruskoulun 7.–9. luokkien kemian etäopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287367
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKemian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Chemistryen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4034
dc.subject.ysokemia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysokokeellisuus
dc.subject.ysokokeelliset menetelmät
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record