Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Tuomo
dc.contributor.authorHoffren, Mika
dc.date.accessioned2020-12-17T10:08:27Z
dc.date.available2020-12-17T10:08:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73285
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan pienituloisten henkilöiden subjektiivista hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten pienituloisten henkilöiden subjektiivinen hyvinvointi eroaa hyvin toimeentulevien kokemasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen aineiston muodostaa European Social Surveyn vuoden 2012 Suomea koskeva aineisto, jota analysoidaan SPSS Statistic-tilastoanalyysiohjelman avulla. Analyysimetodeina hyödynnetään varianssianalyysia sekä kaksisuuntaista varianssianalyysia. Tutkielman teoreettisena näkökulmana toimii Erik Allardtin hyvinvointiteoria Having, loving, being, joka toimii myös kantavana temaattisena luokittelijana koko tutkielman ajan. Tutkimuksessa ilmeni odotetusti, että pienituloiset henkilöt ovat yleisesti tarkasteltuna onnettomampia, kuin taloudellisesti hyvin toimeentulevat henkilöt. Myös siviilisääty sekä sukupuoli vaikuttivat onnellisuuteen. Iällä ei sen sijaan ollut tilastollista yhteyttä koettuun onnellisuuteen. Henkilöiden pääasiallisessa toiminnalla oli suuri merkitys koettuun onnellisuuteen; esimerkiksi pysyvästi työkyvyttömät olivat huomattavasti muita onnettomampia. Sosiodemografinen vertailu osoitti, että yleisen onnellisuuden perusteella pienituloisia henkilöitä ei voida pitää homogeenisena ryhmänä. Tutkittaessa pienituloisten ja hyvintoimeentulevien onnellisuutta edistäviä tekijöitä, havaittiin että tulotaso yksin ei selitä koettua onnellisuutta. Tuloja enemmän subjektiiviseen hyvinvointiin positiivisesti vaikuttivat koettu terveys, sosiaaliset suhteet, yleistetty luottamus muihin ihmisiin, sekä mahdollisuus itsensä toteuttamiseen. Itsensä toteuttaminen oli näistä hyvinvointimuuttujista kaikkein selkeimmin yhteydessä pienituloisten koettuun onnellisuuteen. Tämä noudattaa Allardtin hyvinvointiteoriaa, sekä aikaisemman muun tutkimuksen tuloksia. Sosiaalityön kannalta tutkielma tuottaa tietoa pienituloisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Yhteisöllisyyden edistäminen, yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen, sosiaalisten suhteiden lisääminen, sekä itsensä toteuttaminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta ja näitä tavoitteita tulisi hyvinvointipalveluilla edelleen edistää.fi
dc.format.extent61
dc.language.isofi
dc.titlePienituloisten subjektiivinen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177219
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokvantitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysopienituloiset
dc.subject.ysoonnellisuus
dc.subject.ysotulotaso
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record