Show simple item record

dc.contributor.advisorTapola-Tuohikumpu, Sirpa
dc.contributor.authorKoli, Katariina
dc.date.accessioned2020-12-15T06:37:28Z
dc.date.available2020-12-15T06:37:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73161
dc.description.abstractOlen koonnut aiemmista tutkimuksista kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseeni tutkimustietoa huostaanoton syistä, jotka koskevat puutteita lapsen huolenpidossa tai lapsen kasvuolosuhteissa. Tutkielmani tarkoituksena on vastata kysymykseen: minkälaisia sisältöjä huostaanottoa koskevissa tutkimuksissa nousee esiin koskien ”puutteita lapsen huolenpidossa” sekä ”muita kasvuolosuhteita”, jotka voivat olla syinä huostaanottopäätökselle. Tarkastelen huostaanottoa institutionaalisesta näkökulmasta. Olen toteuttanut kirjallisuuskatsaukseni systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pääperiaatteita noudattaen. Tutkielmani aineisto vuosilta 2006-2018 valikoitui sisäänottokriteerien perusteella ja se koostuu yhdeksästä suomalaisesta tutkimuksesta, sekä yhdestä norjalaisen tutkimuksen pohjalta kirjoitetusta tieteellisestä artikkelista. Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria ohjasi tutkielmaani. Tutkielmani tulokset esitän kuvaillen, sekä kokoamalla tulokset määrällisiksi taulukoiksi. Lisäksi pystyn esittämään tulokset ekologisen systeemiteorian tukemana omana mikrojärjestelmää pienempänä järjestelmänään. Olen jäsentänyt tulokset niin, että puutteet lapsen huolenpidossa liittyvät vanhemmuuteen ja kasvatustyyleihin. Lapsen haitalliset kasvuolosuhteet puolestaan liittyvät vanhempien ongelmalliseen käyttäytymiseen. Tutkielmani tulosten perusteella suurimmat puutteet lapsen huolenpidossa olivat vanhempien uupumus, osaamattomuus, lapsen hoidon laiminlyönti, riittämätön vanhemmuus, haitallinen kasvatustyyli, lapseen kohdistunut väkivalta ja haastava elämäntilanne. Tulosten perusteella suurimmat syyt lapsen kasvuolosuhteiden haitallisuuteen olivat vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, perheväkivalta, perheen sisäiset ristiriidat, elämänhallinnan ongelmat, perheen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ja vanhempien ihmissuhdevaikeudet. Tutkielmani tuloksista voidaan päätellä, että huostaanoton syiden erottaminen toisistaan on hankalaa, koska ongelmat kietoutuvat toisiinsa ja ovat usein päällekkäisiä. Tutkielmani tulokset myös osoittavat, että huostaanoton syyt ovat pysyneet samoina yli vuosikymmenen ajan. Huostaanotto on yksi lastensuojelun vaativimmista toimenpiteistä ja sillä on kauaskantoiset sekä moninaiset vaikutukset niin lapsen kuin hänen läheistensä elämään. Tästä syystä tutkimustiedolle huostaanotosta eri näkökulmista on tarvetta nyt ja jatkossa.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.subject.otherkasvuolosuhteet
dc.titlePuutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet huostaanoton syinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012157108
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysohuostaanotto
dc.subject.ysohuolenpito
dc.subject.ysokasvuympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record