Show simple item record

dc.contributor.advisorSoini, Anne
dc.contributor.authorPekkanen, Simo
dc.date.accessioned2020-12-10T06:29:57Z
dc.date.available2020-12-10T06:29:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73079
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia hyötyjä ja mahdollisia haasteita on pienryhmässä opiskelevien oppilaiden integroimisesta yleisopetuksen liikuntatunneille. Tutkielmassa oli tarkoitus myös selvittää syitä pienryhmässä opiskelemiseen ja liikunnanopettajien käyttämiä menetelmiä liikuntatunneilla. Haluttiin myös kartoittaa, millaisia kokemuksia liikunnanopettajana toimivilla henkilöillä on omassa koulutuksessa käymistään erityispedagogiikkaan liittyvistä opinnoista ja millaista yhteistyötä liikunnanopettajat tekevät erityisluokanopettajan, koulunkäynninohjaajan ja kodin kanssa. Tutkielma toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä haastattelemalla seitsemää liikunnanopettajana toimivaa henkilöä. Aineistoa analysoitiin kouluintegraation, opetuksen järjestämisen ja yhteistyön näkökulmista, joista myös teoreettinen viitekehys koostuu. Tulosten mukaan syinä pienryhmissä opiskeluun olivat etenkin erilaiset oppimisen ja tarkkaavaisuuden haasteet. Liikunnanopettajat eriyttivät opetusta käyttäen monipuolisesti erilaisia menetelmiä, jotta liikunnasta saatiin mielekästä kaikille oppilaille. Opettajat ajattelivat, että integraatio tarjoaa pienryhmäoppilaille tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua koko ikäryhmän mukana yhteisille liikuntatunneille. Integraation haasteina pidettiin alisuoriutumista ja häiriökäyttäytymistä isossa ryhmässä. Haastateltujen kokemusten mukaan koulutuksessa ei ole riittävästi vastattu siihen, millaista osaamista tarvitaan, kun toimitaan pienryhmässä opiskelevien oppilaiden kanssa, joilla on erilaisia tuen tarpeita. Yhteistyö eri tahojen kanssa nähtiin tärkeänä ja se koettiin toimivaksi.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.titlePienryhmissä opiskelevien yläkoululaisten integrointi yleisopetuksen liikuntatunneille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012107019
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysopienryhmät
dc.subject.ysointegroitu opetus
dc.subject.ysoerityispedagogiikka
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysointegraatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record