Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorMinkkinen, Mervi
dc.date.accessioned2020-12-07T15:14:57Z
dc.date.available2020-12-07T15:14:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73006
dc.description.abstractTeknostressillä tarkoitetaan teknologian käytöstä aiheutuvaa stressiä. Se on nykyisin ajankohtainen ilmiö, sillä teknologiaa käytetään yleisesti kaikkialla. Älypuhelin on erityisesti suosittu laite, jonka käyttäjä altistuu keskeytyksille eli puhelimeen saapuville ilmoituksille ja ponnahdusilmoituksille. Stressiä voi olla sekä myönteistä että kielteistä, joten oletuksena on, että älypuheli-meen saapuvat keskeytykset voivat aiheuttaa molempia. Teknostressiä on erityisesti tutkittu työympäristössä, mutta vapaa-ajan käytön yhteydessä tehty tutkimus on ollut vähäisempää. Samoin myönteisen teknostressin näkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, mitkä ovat syitä tietynlaisen stressikokemuksen taustalla samassa tilanteessa. Tässä tutkielmassa stressiä tarkastellaan transaktioon perustuvan stressimallin avulla. Stressin kokemiseen vaikuttavat käytettävän teknologian lisäksi käyttötilanne ja käyttäjään liittyvät tekijät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastattelumenetelmää käyttäen. Tämän tutkimuksen mukaan syyt stressikokemuksen taustalla liittyvät käytettävään teknologiaan ja käyttäjän ominaisuuksiin, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kielteisyyteen liittyvistä asioista korostuivat läheisten ihmisten läsnäolo ilmoituksen saapuessa. Myös ylikuormittuminen liiallisista ilmoituksista, velvollisuuden tunne vastata viesteihin ja keskittynyt tekeminen olivat taustalla kielteistä stressiä aiheuttavissa tilanteissa. Syinä myönteisen stressikokemuksen taustalla puolestaan korostuivat ilmoituksista saatava hyöty käyttäjälle, läheisyys viestin lähettäjän kanssa ja viestin helposti vastattavissa oleva sisältö. Myös rauhallinen tilanne vastaanottaa ilmoituksia ilmeni myönteisyyden syynä tuloksista. Tutkimuksesta myös ilmeni, että käyttäjät voivat asettaa viestintään käyttämiään sovelluksia eri tasolle toisiinsa nähden ja kokea tiedon menettämisen pelkoa.fi
dc.description.abstractTechnostress is stress caused by technology use. It is an important topic, because technology is used everywhere. Smartphone particularly is a popular device, which makes user exposed to interruptions caused by notifications and push-notifications. Stress can be defined as distress and eustress, which leads to assumption that smartphone interruptions can cause both types of stress. Previous studies have been examined technostress in an organizational context leading free time use less emphasized. This study aims to discover what are the reasons behind different types of stress experiences during a same situation. In this study stress is examined by using transactional theory of stress. Stress experience is influenced by technology, the situation where it is been used and user related factors. The study was implemented by using focused interview, which is a qualitative research method. Based on the findings of this study, reasons behind stress experience are related to technology that is used and the user factors that are interacting with each other. The reasons behind negative experience are being face to face with important person when interruption occurs. There were also highlighted feeling overload, because of too many notifications, feeling of being obligated to respond messages and being concentrated on doing something else at the same time. The reasons behind eustress experience are getting benefit from notification, being in a close relationship with the message sender and message content that was easily answered. Also, a situation where user could concentrate properly on notifications, was one of the reasons behind eustress feelings. This study also argues that users can categorize applications based on message urgency. Users can also experience fear of losing information.en
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknostressi
dc.subject.othermyönteinen stressi
dc.subject.otherkeskeytykset
dc.titleKielteisen ja myönteisen teknostressin yksilöllinen kokeminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012076953
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoyksilöllisyys
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysostressi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record