Show simple item record

dc.contributor.advisorMcVeigh, Joseph
dc.contributor.authorRautio, Sofia
dc.date.accessioned2020-12-07T12:44:06Z
dc.date.available2020-12-07T12:44:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72994
dc.description.abstractMetsät ovat olennainen osa ilmastonmuutoksen hillintää Suomessa, ja niiden hoitomenetelmät vaikuttavat suuresti hiilinielujen ja -varastojen laajuuteen. Suomen metsät ovat suurimmalta osin yksityisesti omistettuja, joten metsänhoidon sääntely on herättänyt vilkasta julkista keskustelua. Se, miten asioista puhutaan meille, eli mitä diskursseja käytetään, vaikuttaa siihen, miten rakennamme käsityksemme maailmasta. Vastavuoroisesti käsityksemme maailmasta vaikuttaa siihen, mitä diskursseja itse käytämme. Tästä syystä on olennaista tutkia olemassa olevia diskursseja ja niitä asenteita ja ideologioita, joita ne heijastavat, sekä sitä, miten nämä diskurssit vaikuttavat vastaanottajan todellisuuden rakentumiseen. Tämän tutkimuksen tavoite oli löytää Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistuista hakkuuaiheisista pääkirjoituksista ilmastonmuutosdiskursseja ja määritellä minkälaista ideologiaa ne heijastavat. Metodina käytettiin kriittistä diskurssianalyysia ja tarkemmin Faircloughin kolmiulotteista lähestymistapaa siihen. Aineistossa ilmeni viisi vallitsevaa ilmastonmuutosdiskurssia: riippuvuusdiskurssi, uhridiskurssi, poliittinen keskustelu -diskurssi, asiantuntijuusdiskurssi ja epäluotettavat faktat -diskurssi. Diskursseissa ilmenee julkaisun ideologia, jossa korostuu me vastaan muut-asenne, metsäteollisuuden puolelle asettuminen ja alan työntekijöiden ja heidän tekemän työn kannattaminen. Diskurssien sisällöt ovat monilta osin ristiriitaisia ja mielipidepohjaisia sekä tyyliltään kärkeviä, ja ne sekä kritisoivat että itse jatkavat julkisessa keskustelussa ilmentyvää kiistelevää tyyliä.fi
dc.format.extent24
dc.language.isoen
dc.subject.otherclimate change discourse
dc.subject.othercritical discourse analysis
dc.titleHeroes or villains? : a critical discourse analysis of climate change discourses in logging-related editorials of Maaseudun Tulevaisuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012076943
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysohakkuut
dc.subject.ysoideologiat
dc.subject.ysoilmastonmuutokset
dc.subject.ysometsät
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysologgings
dc.subject.ysoideologies
dc.subject.ysoclimate changes
dc.subject.ysoforests
dc.subject.ysodiscourse analysis
dc.subject.ysodiscourse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record