Show simple item record

dc.contributor.advisorTaskinen, Sara
dc.contributor.advisorNiku, Jenni
dc.contributor.authorKorhonen, Pekka
dc.date.accessioned2020-12-01T10:33:13Z
dc.date.available2020-12-01T10:33:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72890
dc.description.abstractYhteisöekologian alalla tutkijat ovat usein kiinnostuneita yhden tai useamman kasvi- tai eläinlajin välisistä esiintyvyyssuhteista eri mittauspaikoilla tai ekosysteemeissä. Tämänkaltaiset tutkimuskysymykset johtavat luonnostaan moniulotteisen runsausdatan keräämiseen. Kasvi- tai eläinlajin ekologista runsautta tietyssä ekosysteemissä voidaan kuvata esimerkiksi suoraan lajiyksilöiden lukumääränä tai binäärisenä esiintyvyysindikaattorina. Runsausvasteen tyyppi on otettava huomioon tilastollista mallia sovittaessa. Yleistetyt lineaariset latenttimuuttujamallit tarjoavat joustavan tavan mallintaa moniulotteista runsautta olettamalla yhden tai useamman latentin muuttujan olemassaolon. Latentit muuttujat ovat luonteeltaan satunnaisia ja havaitsemattomia. Niiden voidaan tulkita kuvaavan esimerkiksi havaitsematta jääneitä ympäristötekijöitä. Latentit muuttujat ovat hyödyllisiä, sillä niiden avulla voidaan mallintaa eri lajien välistä korrelaatiorakennetta. Latenttimuuttujamallien sovittaminen ei kuitenkaan ole erityisen suoraviivaista latenttien muuttujien havaitsemattomuudesta johtuen. Latenttimuuttujamallia vastaava marginaalinen uskottavuusfunktio sisältää integraalin, jolla ei yleisessä tapauksessa ole analyyttistä ratkaisua. Mallin sovituksessa joudutaan tämän vuoksi käyttämään jotakin approksimatiivista menetelmää. Eräs varteenotettava vaihtoehto on niin sanottu variaatiomenetelmä, joka esitellään tämän tutkielman alussa. Menetelmän etuna on sekä estimointitarkkuus että laskennallinen tehokkuus. Variaatiomenetelmän selvänä heikkoutena on sen huono yleistyvyys, sillä se ei suoraan sovellu käytettäväksi kaikkien tavanomaisten vastejakauma-linkkifunktio -parien yhteydessä. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa esitetään nyt laajennettuksi variaatiomenetelmäksi nimetty menetelmä. Esitettyä laajennosta verrataan sekä tavanomaiseen variaatiomenetelmään että Laplace-approksimaatioon perustuvaan kilpailevaan menetelmään aineistopohjaisten simulointikokeiden avulla. Lisäksi esitellään laajennetun variaatiomenetelmän käyttöä suoaineistolle tehtävässä ordinaatiossa. Suoaineisto on peräisin Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteen laitokselta. Laajennettu variaatiomenetelmä implementoitiin ohjelmointikieliä R ja C++ käyttäen muutaman tyypillisimmän latenttumuuttujamallin tapauksessa.fi
dc.description.abstractGeneralized Linear Latent Variable Models (GLLVM), a family of statistical models developed on recent years, has gained a lot of attraction in applications, in particular in the field of community ecology. Ecologists are often concerned with the relationships between two or more species across a multiple test sites. Such situations naturally lead to the collection of multivariate abundance data and call for appropriate statistical methods to analyze such data. GLLVMs offer a model-based approach for such analyses that is also flexible in the terms of the type of abundance response at question, i.e., species count, presence/absence, biomass, and such. As their namesake implies, GLLVMs generally assume the presence of some unobserved, latent variables as predictors. These latent variables are useful, for example in the modelling of the between-species correlation, but they also introduce some computational challenges into the model fitting. In its general form, the GLLVM marginal likelihood involves an integral over the aforementioned latent variables. Under the standard assumptions this integral cannot be solved analytically, when dealing with other than normally distributed response variables. Thus some form of numerical approximation technique is often needed. This thesis starts by introducing a variational approximation (VA) approach for fitting GLLVMs, which has shown to be an attractive choice in terms of both the computational efficiency and estimation precision. From there we introduce a recently proposed method of extended variational approximation (EVA), which extends upon the standard VA approach by allowing a wider set of response distributions and link functions to be used in modelling. Then the comparative performance of these two approaches and a popular alternative, Laplace approximation (LA), is addressed in simulation studies. Additionally, an example study concerning the use of EVA in ordination of plant cover data is conducted. Lastly we discuss some ideas for further development regarding the EVA approach. The VA and LA approaches to estimation of GLLVMs are readily available in the R package gllvm, which has been used in this thesis. An implementation of the EVA approach for a few types of common response distributions was developed as a part of this thesis in R and C++ using the package TMB.en
dc.format.extent46
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othergeneralized linear latent variable models
dc.subject.othervariational inference
dc.subject.otherabundance data
dc.subject.otherordination
dc.titleFitting Generalized Linear Latent Variable Models using the method of Extended Variational Approximation
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012016851
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosMatematiikan ja tilastotieteen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematics and Statisticsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTilastotiedefi
dc.contributor.oppiaineStatisticsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4043
dc.subject.ysosimulointi
dc.subject.ysotilastomenetelmät
dc.subject.ysosimulation
dc.subject.ysostatistical methods
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record