Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorMiettinen, Hilda-Maria
dc.date.accessioned2020-11-20T11:29:40Z
dc.date.available2020-11-20T11:29:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72703
dc.description.abstractOpettajiksi hakevien määrä on vähentynyt ja alan viehättävyyden laskuun vaikuttavia tekijöitä on pohdittu muun muassa mediassa. Tarkastelen tutkimuksessa sitä, millaisia merkityksiä opettajista muodostetaan Suomi24–keskustelupalstalla sekä millaiset vakiintuneet merkityksellistämisen tavat ohjaavat opettajien merkityksellistämistä. Tutkimuksen kautta on mahdollista päästä tarkastelemaan erilaisten merkityksellistämisen tapojen yhteyttä alan viehättävyyden laskuun sekä opettajan ammattiin kohdistuviin arvostuksiin, suhtautumiseen ja asenteisiin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on diskurssintutkimus, jonka tiimoilta keskityn tarkemmin representaation sekä diskurssien käsitteisiin. Representaatioiden myötä tutkimuksessa tarkastellaan kommenteissa opettajista kielen välityksellä muodostettuja merkityksiä. Diskursseja tarkastelemalla puolestaan keskitytään havainnoimaan sitä, millaisia vakiintuneita merkityksellistämisen tapoja kommenteissa esiintyy. Tutkimuksen aineistona on 100 Suomi24–keskustelupalstalla julkaistua kommenttia. Aineistonkeruun helpottamiseksi aineisto on kerätty Kielipankista. Kommentit on rajattu käsittelemään koulukontekstia. Aineistossa on mukana kommentteja kaikilta koulutusasteilta. Analyysimetodina toimii diskurssianalyysi, jossa kytken havaintoni perinteisen kieliopin käsitteisiin käyttäen apunani mm. Suomen isoa kielioppia. Analyysin keskiössä ovat representaation ja diskurssin käsitteet. Opettajien representaatioissa ja diskursseissa esiintyy sekä positiivista että negatiivista suhtautumista, vaikka negatiivinen suhtautuminen on yleisempää. Representaatioiden kautta esille nousee rajuja teemoja, kuten väkivaltaisuutta. Toisaalta taas mm. opettajien kykyä tietää sekä välittää tietoa korostetaan. Diskursseissa näkyvät opettajien arvioiminen, työn eettinen koodisto, opettajien viihteellinen aspekti sekä opettajien herättämät tunteet. Tuloksia on mahdollista hyödyntää mm. osana opettajan ammatin arvostuksiin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua sekä opettajien koulutusta ja sen kehittämistä.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.titleOpettajien representaatiot ja diskurssit Suomi24– keskustelupalstan kommenteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011206701
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysokeskustelupalstat
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysorepresentaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record