Show simple item record

dc.contributor.advisorMatilainen, Päivi
dc.contributor.authorMero, Jenna
dc.date.accessioned2020-10-14T06:52:15Z
dc.date.available2020-10-14T06:52:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72165
dc.description.abstractTässä aineistolähtöisellä analyysillä toteutetussa kirjallisuuskatsauksessa kuvataan motivoivan haastattelun käyttöä sosiaalityön työmenetelmänä yksilön päihteettömyyden tukemisessa. Työn teoreettisena viitekehyksenä on transteoreettinen muutosvaihemalli. Tutkimustehtävänä on lähdekirjallisuuden kautta selvittää, kuinka päihdeongelmaisen asiakkaan päihteettömyyttä ja siihen liittyvää muutosprosessia voidaan motivoivan haastattelun avulla tukea. Kirjallisuuskatsauksen aineisto koostuu motivoivaan haastatteluun, motivaatioon, riippuvuusongelmiin ja elämäntapamuutokseen liittyvistä perusteoksista, tieteellisistä artikkeleista ja väitöskirjoista, sekä verkkolähteistä kuten Suomalaisista Käypä hoito -suosituksista. Motivoivan haastattelun hengessä korostuu asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteistyö, evokaatio eli muutoshalun esiin kutsuminen ja asiakkaan autonomian eli itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Menetelmän periaatteita ovat väittelyn välttäminen, empatian ilmaiseminen, asiakkaan pystyvyyden tunteen vahvistaminen ja asiakkaan omien arvojen ja ongelmakäyttäytymisen välisen ristiriidan voimistaminen, sekä fokuksen suuntaaminen kohti muutosta. Menetelmää voi hyödyntää eri asiakasryhmien elämäntapamuutostyöskentelyssä. Se näyttäytyy tuloksellisena työvälineenä muutosmotivaatiota vielä etsivien asiakkaiden kohdalla ja alkoholinkäytön vähentämisessä. Päihdehaittojen vähenemisen ja päihteettömyyden suhteen tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. Menetelmän oppiminen vie aikaa ja osaamista tulee jatkuvasti tietoisesti ylläpitää. Työntekijän tavalla kohdata asiakas muutosprosessin vaiheissa aktiivisena toimijana ja olla vuorovaikutuksessa empaattinen, kunnioittava, kysyvä ja reflektoiva, nähdään kuitenkin olevan suuri merkitys asiakkaan päihteettömyyteen motivoitumiselle ja päihdehoidossa pysymiselle.fi
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.othermuutosvaihemalli
dc.titleMotivoiva haastattelu sosiaalityön työmenetelmänä : asiakkaan tukeminen päihteettömyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010146214
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysopäihteet
dc.subject.ysomotivoiva haastattelu
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysopäihteettömyys
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysopäihdetyö
dc.subject.ysopäihdeongelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record