Show simple item record

dc.contributor.advisorStrömberg-Jakka, Minna
dc.contributor.authorHolmström, Anniina
dc.date.accessioned2020-10-08T05:40:50Z
dc.date.available2020-10-08T05:40:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72071
dc.description.abstractKandidaatintutkielmassani tavoitteena on saavuttaa laajempaa ymmärrystä siitä, miten lastensuojelun tarpeen arviointiprosessi tulee tehdä, jotta lapsen osallisuus toteutuu siinä. Lapsella on lainsäädännöllisesti vahvat oikeudet osallisuuteen lastensuojelun sosiaalityössä ja tarkastelemassani arviointiprosessissa. Näin ollen on syytä tarkentaa, millaisia edellytyksiä osallisuuden toteutuminen asettaa työntekijöille ja työorganisaatioille. Harry Shier (2001) on kehittänyt osallisuuden tasomallin, johon peilaten lapsen osallisuutta voidaan kehittää. Malli toimii tutkielmassani taustateoriana, ja esitän tutkimuskysymykseni sen pohjalta. Etsin tutkimuskysymyksilläni vastauksia siihen, mitä edellytyksiä lapsen osallisuuden toteutuminen lastensuojelun tarpeen arviointiprosessissa luo työntekijälle ja työorganisaatiolle. Tarkastelen, millaisia toimintatapoja ja työmenetelmiä työntekijällä sekä työorganisaatiolla tulee olla, jotta lapsen osallisuus toteutuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (1989) mukaisesti. Tulokset antavat käytännön-läheistä tukea lapsen osallisuuden kehittämiseen lastensuojelun tarpeen arviointiprosessissa. Toteutan tutkielman kirjallisuuskatsauksena. Määrittelen tutkielmassa lastensuojelun tarpeen arviointiprosessia ja tarkastelen lapsen osallisuutta lastensuojelun sosiaalityössä. Lapsen osallisuus näyttäytyy lastensuojelun sosiaalityössä vahvasti lapsen kuulemisena ja vaikuttamisen mahdollisuuksina. Tutkielmassani nousee esiin, että työntekijän ja työorganisaation rooli näiden toteutumisessa on merkittävä. Tutkielman keskeisten tulosten mukaan osallisuuden toteutuminen edellyttää, että työntekijä kohtaa lapsen lempeästi ja empaattisesti. Lisäksi työorganisaatiolta tulee saada tuki riittävään ajankäyttöön lapsen tapaamisissa. Tärkeää on myös tukea lasta ilmaisemaan näkemyksiään. Tässä työntekijän on käytettävä apuna lapselle ominaisia ilmaisumuotoja ja työvälineitä. Luottamuksellisen suhteen rakentamisessa tulee käyttää toiminnallisia menetelmiä lapsen kanssa. Oleellista on antaa lapselle tietoa sekä antaa lapsen vaikuttaa arviointiprosessin käytännön järjestelyihin. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että osallisuuden toteutuminen vaatii työntekijältä hyvin moninaista osaamista. Lastensuojelun sosiaalityön arviointiprosessissa ei kuitenkaan ole työorganisaation tasolla yhtenäisiä työntekijää velvoittavia rakenteita, joita työntekijä voisi hyödyntää lapsen osallisuutta kehittäessään.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.titleLapsen osallisuuden toteutuminen lastensuojelun tarpeen arviointiprosessissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010086128
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolapsilähtöisyys
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record