Show simple item record

dc.contributor.authorKorhonen, Janne
dc.date.accessioned2008-01-08T06:53:55Z
dc.date.available2008-01-08T06:53:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1001494
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7206
dc.description.abstractKorhonen, Janne 2006. 21 viikon voima-, kestävyys- ja näiden yhdistelmäharjoittelun vaikutus kestävyysominaisuuksiin uupumukseen asti suoritettavassa kävelytestissä kes-ki-ikäisillä miehillä. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 66 s. Voima- ja kestävyysharjoittelun yhdistämistä pidetään ongelmallisena johtuen niiden eroavista harjoitusadaptaatiomekanismeista. Keski- ikäisillä miehillä on voimaharjoitte-lun havaittu parantavan fyysistä toimintakykyä mutta kestävyysharjoittelun lisääminen on heikentänyt voimaominaisuuksien kehittymistä. Toimintakyvyn säilymisen kannalta tarvitaan hyvän aerobisen kapasiteetin lisäksi hyvää hermo-lihasjärjestelmän toimintaa varsinkin raskaampia tehtäviä suoritettaessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli sel-vittää 21-viikon voima-, kestävyys-ja näiden yhdistelmäharjoittelun vaikutuksia kestä-vyysominaisuuksiin uupumukseen asti suoritettavassa kävelytestissä keski-ikäisillä miehillä. 41 ikääntyvää miestä jaettin tasavertaisiin ryhmiin voima- (VO, n=10), kestä-vyys- (KE, n=11), yhdistelmäharjoittelu- (VO+KE, n=11) ja kontrolliryhmään (KO, n=9). Voima- ja kestävyysryhmät harjoittelivat kaksi kertaa viikossa ja yhdistelmäryh-mä 4 kertaa viikossa. Suoritteilla tähdättiin koko kehon harjoittamiseen. Yhdistelmähar-joittelu pyrittiin suoritettamaan harjoitteita vuorottelemalla. Chtara ym. (2005) ja Häk-kisen ym. (2003) mukaan edellä mainitun kaltaiset harjoittelumäärät mahdollistivat voima- ja kestävyysominaisuuksien kehittymisen. Sekä alku- että loppumittauksissa kaikilta koehenkilöiltä mitattiin antropometrisiä muuttujia, kestävyyssuorituskykyä ja hermo-lihasjärjestelmän voimantuotto-ominaisuuksia. Tutkimuksessa koehenkilön kes-tävyysominaisuuksia testattiin juoksumatolla tehdyllä uupumukseen asti suoritettavalla kävelyllä. Kävellessä koehenkilö kantoi käsissään 10 kg kasseja, joilla nostettiin suori-tuksen vaativuutta. Voimaharjoittelu koostui useilla laitteilla ja vapailla painoilla suori-tetuista dynaamisista suorituksista siten, että harjoittelun intensiteetti kasvoi 40 % - 90 %:iin ja viimeiset kolme viikkoa ennen loppumittauksia olivat palauttelevia. Kestä-vyysharjoitteet olivat sykevalvottuja alkutesteihin perustuen ja toteutettiin pääosin pol-kupyöräergometrillä. Voimaharjoitteluryhmällä isometrinen maksimaalinen pol-venojennus voima nousi tilastollisesti merkitsevästi kävelyn jälkeen (16.6 % ± 29.7, p<0.05) sekä harjoittelun ansiosta kävely taloudellistui (VO2submax putosi 6.7 ± 9.7 %, p<0.05). Myös kävelyn kokonaisaika kasvoi VO-ryhmällä(10 % ± 2.5, p<0.05). KE-ryhmällä kävelyn jälkeinen maksimivoima oli (6.4 % ±16.3, n.s.), kävely ei taloudellis-tunut (VO2submax putosi 4.0 ± 12.6 %, n.s.) ja kävelyn kokonaisaikaan harjoittelun vaiku- tus oli (2.5 % ± 4.3, n.s.).VO-KE-ryhmän tulokset olivat maksimivoiman osalta harjoit-telun ja kävelyn jälkeen (5.1 ± 9.6 %, n.s.), kävely ei taloudellistunut (VO2submax putosi 0.6 ± 17.9 %, n.s.) ja kävelyn kokonaisaikaan yhdistelmäharjoittelun vaikutus oli (8 % ± 3.1, p<0.05). Harjoittelemattomuus aiheutti suurempaa väsymyksen kokemista kävelyn jälkeen (-2.9 % ± 9.3, n.s.), submaksimaalisella kuormalla harjoittelemattomuudesta aiheutuva muutos oli (VO2submax putosi 3.8 ± 10.6 %, n.s.) ja kävelyn kokonaisaika pu-tosi (8.5 ± 7.1 %, p<0.05). Tutkimuksen päätulokset harjoitteluryhmille olivat, että voi-maharjoittelun jälkeen kävelystä aiheutuva väsymys pudotti maksimivoimaa huomatta-vasti vähemmän kuin harjoittelemattomuus ja myös submaksimaalinen kestävyys para-nee, joka mahdollistaa suorituksen pidemmän keston. Kuntoilun kannalta tulokset ovat melko selkeitä. Kaksi kertaa viikossa tapahtuva kestävyysharjoittelu ei riitä aikaan saa-maan parannuksia fyysisessä toimintakyvyssä tai hermo-lihasjärjestelmän voimaomi-naisuuksissa keski-ikäisillä miehillä.fi
dc.format.extent67 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhermo-lihastoiminta
dc.subject.otherhermo-lihasjärjestelmän suorituskyky
dc.subject.othervoimantuotto
dc.title21 viikon voima-, kestävyys- ja näiden yhdistelmäharjoittelun vaikutus kestävyysominaisuuksiin uupumukseen asti suoritettavassa kävelytestissä keski-ikäisillä miehillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2006611
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineBiomekaniikkafi
dc.contributor.oppiaineBiomechanicsen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5012
dc.subject.ysovoimaharjoittelu
dc.subject.ysokestävyysharjoittelu
dc.subject.ysokeski-ikäiset
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysokävely
dc.subject.ysotestit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record