Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorPalmroos, Maija
dc.contributor.authorLehtonen, Maria-Kaisa
dc.date.accessioned2020-09-29T06:30:23Z
dc.date.available2020-09-29T06:30:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71918
dc.description.abstractNuorten terveysosaaminen on yhä eriytyneempää. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on tutkimustiedon valossa enemmän haasteita monilla terveyden osa-alueilla – niin myös seksuaaliterveydessä. Seksuaalikasvatuksen tutkimusta ja itse kasvatustoiminnan lähestymistapaa on varjostanut riskikeskeisyys. Suoraan ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaa seksuaalitutkimusta on Suomessa tehty niukasti. Resurssien vähäisyys puolestaan haastaa seksuaalikasvatuksen toteuttamista käytännössä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata ammattiin valmistuvien nuorten kokemuksia ammatillisen koulutuksen aikaisesta seksuaalikasvatuksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa seksuaalikasvatuksen riittävyydestä ja sisällöistä. Tutkimuksen aineisto koostui nuorten vastauksista (N=53), jotka kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella tammikuussa 2020 Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja lisäksi osaa aineistosta tarkasteltiin diskurssianalyysilla. Nuorten kokemukset osoittivat, että seksuaalikasvatusta toteutetaan ehkäisykeskeisesti. Ehkäisyn koettiin vievän liikaa tilaa muilta tärkeiltä sisällöiltä. Nuoret sanoittivat hyvää seksuaalikasvattajaa kriittisyyteen ja pohdintaan ohjaavaksi rinnalla kulkijaksi. Sukupuolten välillä painottui erilaiset kokemukset seksuaalikasvatuksen suhteen; naiset kuvasivat kokemuksiaan lähinnä ehkäisyn kautta, kun taas miehet nostivat esille toiveen tunteista ja rakkaudesta puhumisesta. Nuorten kielellisessä kuvauksessa on tunnistettavissa kokemuksen suhde arvoihin ja asenteisiin. Kielellisistä kuvauksista tulkittiin nuorten asemoivan itsensä joko aktiivisen osallistujan tai passiivisen vastaanottajan rooliin riippuen seksuaalikasvatuksen koke-muksesta. Elämäntilanteet ja yksilölliset tarpeet haastavat ammatillisessa koulutuksessa toteutettavan seksuaalikasvatuksen sisältöjen ja ajankohdan yhteensovittamista. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää seksuaalikasvatuksen kehittämisessä toisella asteella etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuoret tulisi osallistaa seksuaalikasvatuksen kehittämiseen, jotta se vastaisi paremmin heidän tarpeisiinsa huomioiden kaikki terveysosaamisen osa-alueet. Kehittämistyöhön tarvitaan myös lisää tutkimusta, jotta olemassa olevat resurssit voidaan hyödyntää ja tarjota vaikuttavaa seksuaalikasvatusta.fi
dc.format.extent113
dc.language.isofi
dc.titleAmmattiin valmistuvien nuorten kokemuksia seksuaalikasvatuksesta ammatillisen koulutuksen aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009296003
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoseksuaaliterveys
dc.subject.ysoseksuaalikasvatus
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record