Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorErola, Kaisa
dc.date.accessioned2020-09-28T06:05:46Z
dc.date.available2020-09-28T06:05:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71902
dc.description.abstractVuorotyöllä on lukuisia haittavaikutuksia terveyden kannalta. Vuorotyö voi nostaa riskiä eri sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin tai lihavuuden ilmaantumiselle. Lisäksi vuorotyö aiheuttaa psyykkisiä haittavaikutuksia esimerkiksi väsymyksen myötä. Liikunnalla on todettu olevan paljon terveyshyötyjä ja sen avulla voidaan ennaltaehkäistä eri sairauksien esiintyvyyttä. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena oli kuvata vuorotyötä tekevän työntekijän omia kokemuksia vuorotyön vaikutuksesta liikkumiseen. Lisäksi tutkielmassa käsiteltiin keinoja, joita työntekijä käyttää oman liikkumisensa ylläpitämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa vuorotyön vaikutuksesta työntekijän liikkumiseen. Tutkimusaineisto muodostettiin kahdeksan Keski-Suomen keskussairaalan kätilön yksilöhaastattelusta (N=8). Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. Tutkimustuloksissa vuorotyön vaikutukset nähtiin monisyisenä. Tuloksissa oli nähtävissä, että vuorotyö sekä mahdollistaa, että toimii esteenä liikkumiselle. Vuorotyöstä johtuva väsymys vaikutti liikkumiseen negatiivisesti. Vuorotyöllä oli myös liikkumisen lisäksi vaikutusta sosiaaliseen elämään. Vuorotyö mahdollisti liikkumisen itselleen parhaiten sopivaan aikaan. Samalla se aiheutti kuitenkin haasteen liikkumisen ylläpitämiseen ja rutiinien muodostamiseen. Vuorotyö hankaloitti myös liikkumista yhdessä perheen tai muiden ihmisten kanssa. Eri vuorojen vaikutus liikkumiseen koettiin hyvin yksilöllisesti. Erityisesti yövuorojen aloituspäivä ja vapaapäivät näyttäytyivät liikkumisen kannalta positiivisina päivinä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vuorotyöntekijät käyttivät monipuolisia keinoja liikkumisen ylläpitämiseksi. Erityisesti arki-, hyöty- ja työmatkaliikunta koettiin tehokkaana keinona ylläpitää omaa liikkumistaan arjessa. Lisäksi suunnitelmallisuus ja huolellinen aikataulutus takasivat sen, että tuli lähdettyä liikkumaan. Liikkumisesta saatujen positiivisten vaikutusten muistaminen auttoi liikkumisen ylläpidossa ja liikkumisen aloittamisessa. Liikkumista pystyttiin myös käyttämään apuna vuorotyön tuomien psyykkisten ja fyysisten haittavaikutusten minimoimiseksi. Tätä tietoutta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi suunniteltaessa organisaatiotason mahdollisuuksia tukea työntekijöiden hyvinvointia ja liikkumista.fi
dc.description.abstractShiftwork is associated with numerous negative health effects. Shiftwork can increase the risk of developing various diseases such as coronary artery disease or obesity. In addition shiftwork can cause negative psychic effects such as fatigue. Physical activity has been found to have many health benefits and it can help prevent the risk of various diseases. The basis of this Master’s thesis was to describe shiftworkers’ own experiences of the effect of shiftwork on their own physical activity. In addition the purpose was to describe means used by the shiftworkers to maintain his or her own physical activity. The aim of this study was to obtain more information on the effect of shiftwork on workers’ physical activity. The data consists of eight midwives’ interviews (N =8). They work at Central-Finland hospital. This study analyzed using the qualitative content analysis method. The results of this study show that shiftwork has various effects. Also it can be seen on results that shiftwork both enables and hampers exercise of shiftworkers’. In addition shiftwork caused a fatigue which have also effects on physical activity of shiftworkers’. Shiftwork also effects on workers’ social life and physical activity. Shiftwork allowed shiftworkers to move at the time that suits he or she best. But shiftwork caused a challenge in terms of maintaining physical activity and forming routines. Shiftwork also caused a difficulty to exercise with one’s family or with other people. This study shows that there is variety on shiftworkers’ physical activity depending on which shift they are working. Positive effects on workers’ physical activity were seen especially on the start date of a night shift as well as on day off. Based on this study it can be noted that shiftworkers use a variety of means to maintain their physical activity. Especially small acts of everyday life that are meant as exercise were experienced as an effective way to maintain their physical activity. Also systematic planning and scheduling ensured that you started physical activity. Contemplating the positive effects of physical activity helped to start and maintain physical activity. Physical activity could also be used to help minimize the negative physical and mental side effects caused by the shiftwork. Results of this Master’s thesis can be used in to the future for example in planning the organizational level possibilities to support workers well-being and physical activity.en
dc.format.extent66
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleVuorotyö, uhka vai mahdollisuus liikkumiselle? : kätilöt liikkujina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009285977
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysokätilöt
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysovuorotyö
dc.subject.ysovaikutukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record