Show simple item record

dc.contributor.advisorTerävä, Johanna
dc.contributor.authorSeppänen, Miimi
dc.contributor.authorMäki, Sanna
dc.date.accessioned2020-09-25T05:53:58Z
dc.date.available2020-09-25T05:53:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71873
dc.description.abstractTutkimuksessa on selvitetty esiopetuksen opettajien käsityksiä esikoululaisten vahvuuksista sekä vahvuuksien käyttöä lapsen tukemisessa. Vahvuuksien merkitystä on tutkittu erityisesti peruskoulussa positiivisen pedagogiikan näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta tehty tutkimus painottuu pedagogisten asiakirjojen analysoimiseen, eikä opettajien käsityksiä lasten vahvuuksista ole juuri tutkittu. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja tutkimusote fenomenografinen. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Harkinnanvarainen näyte koostuu kuudesta varhaiskasvatuksen opettajasta, jotka työskentelivät esiopetuksen parissa. Aineiston analyysi on toteutettu teoriaohjaavana sisällönanalyysinä. Tutkimuksessa havaittiin eroja esiopetuksen opettajien vahvuuskäsityksissä. Vahvuudet jakautuivat luonteenvahvuuksiin, taitovahvuuksiin, tapoihin oppia sekä mielenkiinnon kohteisiin. Opettajat kokivat lapsen vahvuuksien tukemisen tärkeäksi ja vahvuudet nähtiin melko pysyvinä, joskin ne saattoivat muuttua ympäristön vaikutuksesta. Tuen suunnittelussa vahvuudet nähtiin keinona tukea lasta ja ne ohjasivat opettajien tukimetodeihin liittyviä valintoja. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet heijastui opettajien vahvuuskäsityksiin, esimerkiksi oppimisen ilo nähtiin lapsen vahvuutena. Opettajien vahvuuskäsityksissä oli osittain samoja piirteitä, kuten kognitiivisten taitojen korostaminen ja sosiaaliset vahvuudet, kuin tuen asiakirjoja koskevien tutkimusten tuloksissa.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.subject.othervahvuuspedagogiikka
dc.titleEsikoululaisten vahvuudet tuen taustalla esiopetuksen opettajien käsitysten mukaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009255950
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysohaastattelut
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoesikouluikäiset
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record