Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.authorLintula, Anu-Maija
dc.date.accessioned2020-08-19T05:26:31Z
dc.date.available2020-08-19T05:26:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71446
dc.description.abstractMotivaatiolla on useissa tutkimuksissa havaittu olevan positiivinen vaikutus oppimistuloksiin. Menetelmillä, jotka lisäävät oppilaiden motivaatiota ja elämyksellisyyttä voidaan olettaa olevan positiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin. Opetusmenetelmien vaikuttavuuden tutkiminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida niiden tehokkuutta ja mielekkyyttä käytännössä. Tutkimuksessani selvitettiin, miten toiminnalliset opetusmenetelmät erosivat opettajajohtoisesta opetusmenetelmästä oppilaiden oppimistulosten sekä opiskelumotivaation suhteen biologian oppitunneilla. Tutkimuksessa oli mukana kaksi luokkaa, joille opetettiin kaksi kalabiologian aihetta, toinen opettajajohtoisesti ja toinen toiminnallisesti. Oppilaille tehtiin testit ennen opetusta ja sen jälkeen sekä mielipidekyselyt kummankin oppitunnin jälkeen. Verrattaessa oppilaiden alku- ja lopputestin osaamista toisen luokan tuloksissa ei havaittu muutosta, toisen luokan tulos parani. Erityisesti tytöt paransivat tuloksiaan alun- ja lopun välillä. Oppilaiden opiskelumotivaation osalta kyselyjen tulokset osoittivat, että tässä tutkimuksessa opetusmenetelmällä ei ollut vaikutusta opiskelumotivaatioon. Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa tytöt paransivat testituloksiaan poikia enemmän ja että opetusmenetelmällä ei ollut merkittävää vaikutusta oppilaiden tiedolliseen kehitykseen tai opiskelumotivaatioon. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että molemmat tutkimuksessa käytetyt opetusmenetelmät tuottavat oppimistuloksia ja niitä voidaan käyttää kalabiologian opetuksessa.fi
dc.description.abstractMotivation has been found in several studies to have a positive effect on learning outcomes. Methods that increase student motivation and experientiality can be expected to have positive effects on learning outcomes. Efficiency of each teaching method is important to study to estimate the effectiveness and meaningfulness of different methods in practice. In this study, I examined how functional teaching methods differed from instructor-led teaching methods in terms of study motivation and learning outcomes during biology lessons. Two class participated to this study and two subjects of fish biology were taught to each class, one by using instructor-led teaching methods and the other using functional methods. Students were tested before and after teaching, as well as opinion polls after each lesson. When comparing the results, scores of pupils in the other class did not differ between the preliminary and final exams and in the other class pupils` scores improved. Especially girls improved their results between the preliminary and final examination. Regarding study motivation, the results of queries showed that in this study, the teaching method had no effect on study motivation. To conclude girls improved their test scores in comparison to boys and teaching methods did not have significant effect on the knowledge or motivation of pupils. The results of this study suggest that both teaching methods used in the study produce learning outcomes and can be used in the teaching of fish biology.en
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.subject.otherkalabiologian opetus
dc.subject.otheropettajajohtoinen opetus
dc.subject.otheroppimismotivaatio
dc.subject.othertoiminnallinen opetus
dc.titleOpetusmenetelmän vaikutus oppimistulokseen ja opiskelumotivaatioon yläkoulun kalabiologiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008195580
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysobiologit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record