Show simple item record

dc.contributor.advisorPenttinen, Leena
dc.contributor.authorPesonen, Niina
dc.date.accessioned2020-08-13T05:12:09Z
dc.date.available2020-08-13T05:12:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71390
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan ei-ylioppilastaustaisten yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia heidän koulutuspolkunsa vaiheista sekä yliopisto-opintoihin johtaneista päätöksentekoprosesseista. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii careership-teoria, jonka avulla analysoidaan ei-ylioppilaiden koulutuspolkuihin vaikuttaneita yksilöllisiä, sosiaalisia sekä rakenteellisia tekijöitä. Tutkimus on otteeltaan laadullinen ja aineisto koostuu ei-ylioppilastaustaisten yliopisto-opiskelijoiden teemahaastatteluista (N = 22). Aineiston analyysi toteutettiin teoriasidonnaisesti tyypittelemällä, jonka avulla haettiin variaatiota siinä, millaiset polut ovat johtaneet ammatillisen koulutuksen kautta yliopistoon. Tyyppikuvausten muodostamisessa sekä tulkinnassa hyödynnettiin careership-teorian tarjoamaa viitekehystä. Analyysin tuloksena syntyi kuusi erilaista ei-ylioppilastaustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja kuvaavaa tyyppiä. Tyyppikuvaukset paljastavat, että yliopistoon hakeutuminen ammatillisella taustalla ei ole kaikille ei-ylioppilaille samanlainen kokemus. Jokainen tyyppi ilmentää moniulotteisesti ja toisistaan eroten niitä yksilöllisiä, sosiaalisia sekä rakenteellisia tekijöitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa tutkimukseen osallistuneiden ei-ylioppilaiden matkaan ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon. Tämän tutkimuksen valossa ei-ylioppilaiden koulutusvalinnat kietoutuvat kiinteäksi osaksi heidän elämänkulkujaan sekä -historioitaan, eikä ammatillinen pohjakoulutus suinkaan ole ainoa heidän päätöksentekoprosessejaan määrittävä tekijä. Ei-ylioppilaiden voidaan todeta tehneen koulutuspoluillaan valintoja hyvin erilaisista toimintahorisonteista käsin, jotka ovat ohjanneet heidän polkujaan yliopistoon erilaisia reittejä pitkin.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otheryliopistokoulutus
dc.subject.othercareership-teoria
dc.title”Se oli samanlainen asia mulle ku et menis kuuhun” : ei-ylioppilastaustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008135528
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysokoulutusvalinnat
dc.subject.ysokorkea-asteen koulutus
dc.subject.ysoammatillinen koulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record