Show simple item record

dc.contributor.authorUusitalo, Eeva
dc.date.accessioned2020-08-03T11:40:15Z
dc.date.available2020-08-03T11:40:15Z
dc.date.issued2020fi
dc.identifier.isbn978-951-51-3789-0fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71318
dc.description.abstractIn my dissertation I have traced novel routes to village research by examining the transformation of the villages through the concepts of temporality and materiality. My research questions are: What kind of temporal trajectories have formed the villages? What kind of things, events, processes or connections have in the course of time been part of the village? I examine the transformations having taken place along various trajectories and focus on how the past and the future are related in the present in certain moments. With material culture I refer especially to the built environment, including the element of landscape. The study is based on ethnographic fieldwork in the Ahvenselkä village in the municipality of Salla and the Koli village in the town of Lieksa. In both villages I have interviewed and discussed with people, walked on the roads and paths of the villages making observations, and sensing the environment. My research setting is about wayfaring, finding and following paths and traces wherever they take me. It is based on events, experiences and encounters, which I describe in order to make the holistic presence of the researcher visible in the field, and her contribution to the formation of the villages. In the assemblages of the villages there is an element of planning, but their trajectories are also arbitrary. In an arbitrary village residents, visitors and other actors attach their experiences, expectations, interpretations and practices, which for their part form and transform the village. I have laid out the uniqueness and the cultural diversity of the villages. However, they are connected by the awareness that any turn of events can make way for an unpredictable future. The temporal trajectories and materiality reveal that the villages have not turned inwards, but are open to whatever the future may bring.en
dc.description.abstractOlen etsinyt väitöskirjassani uusia reittejä kylien tutkimiseen tarkastelemalla kylien muutosta ajallisuuden ja aineellisuuden käsitteiden tuella. Tutkimuskysymykseni ovat: Minkälaiset ajalliset kehityskulut ovat muokanneet tutkimiani kyliä? Millaiset asiat, tapahtumat, prosessit tai kytkökset asettuvat aikojen saatossa osaksi kylien muodostelmaa? Tutkin kyliä ajallisissa rytmeissä vaihtelevina muodostelmina, jossa niiden menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus asettuvat rinnakkain ja lomittain. Aineellisuudella viittaan rakennettuun kyläympäristöön, jonka osaksi lasken kuuluvaksi myös maisemallisen elementin. Tutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön Ahvenselän kylässä Sallassa ja Kolin kylässä Lieksassa. Haastattelin ihmisiä, keskustelin heidän kanssaan epävirallisemmin, kuljin kylillä, havainnoin, katselin ja kuuntelin. Tutkimusotteeni havainnollistuu kulkemisena, reittien löytämisenä ja niiden seuraamisena. Kulkeminen sitoutuu ja kietoutuu tilanteisiin, kohtaamisiin ja kokemuksiin, joiden kuvaamisen kautta välittyy tutkijan kokonaisvaltainen läsnäolo kentällä ja hänen osallistumisensa paikan muodostumiseen. Kylien muodostumiseen liittyy suunnitelmallisuutta, mutta niiden kehityskulut ovat myös sattumanvaraisia. Tutkimiani kyliä yhdistää tietoisuus siitä, että jokin ennakoimaton kehityskulku voi kääntää kylän tulevaisuuden kulkemaan yllättävään suuntaan. Myös asukkaiden, vierailijoiden ja muiden toimijoiden kyliin liittämät kokemukset, odotukset, tulkinnat ja käytännöt osaltaan muokkaavat ja muuttavat kylien kulloistakin kompositiota. Kylät piirtyvät tutkimuksessa näkyviin erityisyyksinä, jota voi kutsua kylien kulttuuriseksi monimuotoisuudeksi.fi
dc.relation.ispartofseriesHelsingin yliopisto, Ruralia-instituutti: Julkaisujafi
dc.subject.otheraineellisuusfi
dc.subject.othertemporalityfi
dc.subject.othermuodostelmafi
dc.subject.otherkulkeminenfi
dc.subject.otherwayfaringfi
dc.titleEtnografian reittejä kylien ajallisuuteen ja aineellisuuteenfi
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-51-3789-0
dc.relation.numberinseries37fi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokylätfi
dc.subject.ysokylätutkimusfi
dc.subject.ysovillage researchfi
dc.subject.ysovillagesfi
dc.subject.ysoajallisuusfi
dc.subject.ysomaterial culturefi
dc.subject.ysoassemblagesfi
dc.subject.ysoassemblaasitfi
dc.subject.ysoetnografiafi
dc.subject.ysoethnographyfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record