Show simple item record

dc.contributor.advisorRiekkinen, Janne
dc.contributor.authorSuontausta, Samuel
dc.date.accessioned2020-06-26T06:12:03Z
dc.date.available2020-06-26T06:12:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70938
dc.description.abstractTietotekniikan käyttö yleistyy jatkuvasti kaikilla yhteiskunnan ja elämän osa- aluilla. Tämän digitalisaation mukana tulee myös monia ongelmia, kuten kybe- ruhat, jotka kohdistuvat kybermaailmaan. Kyberturvallisuudella pyritään varautumaan erilaiseen kyberuhkiin. Digitalisaation nopea eteneminen ja kiihtyvä kasvuvauhti tuo kyberturvallisuudelle haasteita, kun kyberuhat yleistyvät ja muuttuvat digitalisaation mukana. Kybermaailmaan kohdistuneilla hyökkäyksillä kyetäänkin nykyään aiheuttamaan suurta vahinkoa, joten kybertuvallisuudella on suuri rooli kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tässä kandidaatin tutkielmassa perehdytään kyberturvallisuuteen ja siihen, miten sitä voidaan johtaa strategisesti. Kyberturvallisuuden strategisella johtamisella kyetään hallitsemaan haastavia ja monimutkaisia kokonaisuuksia niin, että monet kyberuhkien aiheuttamat riskit saadaan minimoitua. Strateginen johtaminen liitetään usein liiketoiminnan johtamiseen, mutta nykyään sillä on suuri tarve myös kyberturvallisuuden hallinnassa. Strategisella johtamisella kyetään sitouttamaan organisaation sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät kyberturvallisuuden hallintaan. Strategisella johtamisella voidaan myös asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita niin, että toiminta kehittyy haluttuun suuntaan. Lisäksi toiminnan seuranta ja sen analysointi tehostuu, jolloin voidaan havaita puutteet ja näin tehostaa toimintaa. Voidaankin tiivistä, että strateginen johtaminen tuo kyberturvallisuuden toimintaan tavoitteellisuutta, datan hyödyntämistä, toiminnan seuraamista ja se yhdistää koko organisaation toimimaan yhteisen tavoitteen hyväksi. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja tarkoituksena on esitellä kyberturvallisuuden johtamisen erityispiirteitä ja miten strateginen johtaminen linkittyy siihen. Myös kyberturvallisuuteen ja strategiaan pureudutaan yleisellä tasolla.fi
dc.description.abstractThe use of information technology is becoming more common in all areas of life and society. This so-called digitalization also comes with many problems, such as cyber threats that endanger the cyber world. Cyber security aims to prepare for these various cyber threats. The rapid advancement of digitalization accelerating growth rate pose challenges to cyber security as cyber threats become more common and these threats change with digitalization. Attacks on the cyber space are now likely to cause great damage, so cyber security plays a major in all areas of society. This bachelor’s thesis explores cyber security and how it can be managed strategically. Strategic management of cyber security enable to manage challenging and complex entities so that many of the risks posed by cyber threats can be minimized. Strategic management is often associated with business management, but nowadays it also has a great need in cyber security management. With strategic management it is possible to engage the organization’s internal and external stakeholders in management of cyber security. Strategic management can also set long-term goals so that operations develop in the desired direction. In addition, the monitoring and analysis of operations will be more efficient, which will make it possible to identify shortcomings and thus increase the efficiency of operations. It can be summarized that strategic management brings purposefulness to cyber security operations, data utilization, activity monitoring and it unites the entire organization to work for common goal. This bachelor’s thesis was carried out as a literature review and it aims to present the specific features of cyber security management and how strategic management is linked to it. Cyber security and strategy are also being addressed at a general level.en
dc.format.extent25
dc.language.isofi
dc.titleKyberturvallisuuden strateginen johtaminen yrityksissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006265126
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysokyberturvallisuus
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysostrateginen johtaminen
dc.subject.ysoliikkeenjohto
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record