Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.advisorKomonen, Atte
dc.contributor.authorJokinen, Valtteri
dc.date.accessioned2020-06-26T05:45:24Z
dc.date.available2020-06-26T05:45:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70936
dc.description.abstractLuonnon monimuotoisuuskato on tällä hetkellä ennennäkemättömän suurta. Perinnebiotoopit, perinteisin maatalouden menetelmin hoidetut ympäristöt, ovat monimuotoisuudeltaan rikkaimpia elinympäristöjämme. Niiden määrä on vähentynyt merkittävästi, mikä on heikentänyt niiden oloihin erikoistuneiden lajien elinmahdollisuuksia. Tienpientaret ovat osoittautuneet mahdollisiksi vaihtoehtoisiksi elinympäristöiksi monille perinnebiotooppien lajiryhmille. Tutkimuksessani syvennyin yleiseen mutta vähän tutkittuun eläinlahkoon: hämähäkkeihin. Keräsin kuoppapyydyksillä aineistoa kolmelta elinympäristötyypiltä – niittomailta, laitumilta ja pientarilta – eri puolilta Keski-Suomea kuuden viikon ajalta. Selvitin, onko laidunten ja niittomaiden hämähäkkiyhteisöjen monimuotoisuudessa eroja, sekä kuinka hyvin pientaret pystyvät ylläpitämään perinnebiotooppien monimuotoisuutta. Hämähäkkien yksilömäärässä ympäristöt eivät poikenneet toisistaan. Sen sijaan osoittautui, että laitumet ovat lajistollisesti jonkin verran köyhempi ympäristö kuin muut vertailun elinympäristöt. Perinnebiotooppien suojelun näkökulmasta tärkeämpi havainto oli, että tienpientaret ovat jopa monimuotoisempia kuin niittomaat. Tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää näiden elinympäristöjen koko hämähäkkilajistoon. Aihetta on syytä tutkia lisää, mutta lienee turvallista todeta, että pientarilla on merkittävää luonnonsuojelullista arvoa, joka kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa, kun perinnebiotooppien väheneminen jatkunee.fi
dc.description.abstractNature is currently under a loss of diversity at a scale unseen before. Traditional biotopes, environment maintained with traditional agricultural methods, are among our most diverse environments. Their area has decreased significantly, which has compromised the persistence of the species specialized in these habitats. Road verges have proved as a potential alternative habitat for various taxa typical of traditional biotopes. In my study, I focused on a common yet little-studied animal order: spiders. With pitfall traps, I collected material from three habitat types – meadows, pastures, and road verges – around central Finland during a six-week period. I studied if there are differences in spider diversity between meadows and pastures, and how well road verges are capable of maintaining the diversity of traditional biotopes. The numbers of individuals between the habitat types did not differ from each other. It turned out, however, that pastures are slightly more species-poor than the other two habitats. From the perspective of the conservation of traditional bioptopes, the more important observation was that road verges are even more diverse than meadows. The results cannot be generalized to cover the entire spider communities of the studied habitats. The topic needs further research, but my study suggests, nevertheless, that road verges possess significant conservational value that is worth taking into consideration in the future, when the area of traditional biotopes continues to decrease.en
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.subject.otherAraneae
dc.subject.othervaihtoehtoinen elinympäristö
dc.titleTienpientaret ylläpitävät perinnebiotooppien hämähäkkilajiston monimuotoisuutta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006265124
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysoniitto
dc.subject.ysomaankäyttö
dc.subject.ysoluonnonsuojelu
dc.subject.ysolaiduntaminen
dc.subject.ysohämähäkit
dc.subject.ysohäiriöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record