Show simple item record

dc.contributor.authorKangas, Päivi Kristiina
dc.date.accessioned2020-06-25T10:12:54Z
dc.date.available2020-06-25T10:12:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8191-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70927
dc.description.abstractThe aim of my research was to identify social representations concerning psychotherapy ethics among psychotherapists in advanced specialist-level training. The 23 participants, 9 men and 14 women, were primarily recruited from training groups representing four psychotherapy orientations: family, trauma, cognitive analytic, and psychoanalytic orientations. The data were collected in focus group discussions, where each of the four groups met in three largely self-directed sessions to discuss the ethics of psychotherapy. The transcripts of the discussions were analysed using the method of dialogical analysis for focus groups. The analysis identified four recurrent and explicit big themes, each reflecting an underlying implicit social representation. All social representations discovered were dilemma-like: the interlocutors found solid arguments and justifications not only for their own but also for opposing views. The first recurrent theme concerned external regulation of psychotherapy, such as laws and ethical codes. The social representation underlying the discussion was the dilemma between personal and rule-based ethics: who has the right to define the ethical good. The second recurrent theme, concerning the boundaries in psychotherapy, addressed the fundamental nature of psychotherapeutic relationship: how to be both human and professional in relation to the client. The third and fourth recurrent themes addressed the values of psychotherapy from two different angles. First, the discussion on the psychotherapist’s influence on the client focused on the conflicting views of psychotherapy as value-free or valueladen. Even though the interlocutors considered psychotherapy value-laden, they found it important to defend their stance, which was evidence for the third social representation. Second, the psychotherapists addressed the various parties whose values must be taken into account in a psychotherapeutic relationship; whose values should be preferred emerged as a social representation. The interlocutors also discussed explicitly the question of how ethics should be covered in psychotherapy education. Their suggestions are presented in this thesis. Keywords: psychotherapy, ethics, professional ethics, values, social representations, focus group discussions, dialogical analysisen
dc.description.abstractTutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisia psykoterapian etiikkaa koskevia sosiaalisia representaatioita tutkimukseeni osallistuneet psykoterapeutit jakavat. Valitsin tiedonkeruuvälineeksi fokusryhmäkeskustelut. Ryhmiä muodostui neljä: perhe- ja traumapsykoterapeuttien, kognitiivis-analyyttisesti sekä psykoanalyyttisesti suuntautuneiden psykoterapeuttien ryhmät. Tutkimusaineistossa oli mukana myös pilottiryhmän yhden keskustelun litteraatit. Yhteensä tutkimukseen osallistui 23 psykoterapeuttia, 9 miestä ja 14 naista. Keskustelut olivat vilkkaita ja itseohjautuvia. Videoin ja litteroin keskustelut. Analysoin keskustelut dialogisen analyysin menetelmällä, joka on kehitetty yhteisesti jaetun tiedon tunnistamiseen fokusryhmäkeskusteluissa. Sen tavoitteena on toistuvien teemojen taustalta tavoittaa keskustelijoiden yhteisesti jakamia sosiaalisia representaatioita, heille psykoterapeutteina merkityksellistä, usein implisiittistä tietoa. Analyysi toi esiin neljä toistuvaa teemaa ja niiden taustalla vaikuttavaa dilemmaluonteista sosiaalista representaatiota, joille keskusteluissa ei esitetty kategorisia ratkaisuja. Ensinnäkin, keskustellessaan psykoterapian ulkopuolelta tulevasta sääntelyn teemasta keskustelijat neuvottelivat henkilökohtaisen ja ulkopäin säädellyn etiikan dilemmasta, siitä, kenellä on oikeus määritellä moraalinen hyvä. Toiseksi, psykoterapeuttien keskustelu psykoterapeutin ammatillisesta vastuusta viittasi psykoterapiasuhteelle spesifiin dilemmaan: miten samanaikaisesti psykoterapiasuhteessa on mahdollista säilyttää sekä inhimillisyys että ammatillisuus. Kolmas ja neljäs teema liittyivät molemmat arvoihin, joista keskusteltiin kahdesta eri näkökulmasta: Ensinnäkin keskusteltaessa psykoterapeutin vaikutusvallan teemasta, taustalla näyttäytyi psykoterapian arvosidonnaisuuden ja arvoista riippumattomuuden ristiriita. Vaikka lähes yksimielisesti riippumattomuus arvoista hylättiin mahdottomana, dilemma herätti tarpeen puolustaa arvosidonnaisuutta. Toiseksi, keskusteluissa tuotiin esiin se, miten monien eri tahojen arvot psykoterapiassa on huomioitava, mikä paljasti keskustelijoita yhdistävän pohdinnan siitä, kenen arvoja psykoterapiassa olisi ensisijaisesti edistettävä. Lisäksi psykoterapeutit pohtivat sitä, miten etiikan käsittely psykoterapiakoulutuksissa tulisi järjestää, mikä myös oli aiheellista esitellä tässä tutkimuksessa. Avainsanat: psykoterapia, etiikka, ammattietiikka, arvot, sosiaaliset representaatiot, fokusryhmäkeskustelut, dialoginen analyysifi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subjectpsykoterapia
dc.subjectpsykoterapeutit
dc.subjectetiikka
dc.subjectammattietiikka
dc.subjectarvot
dc.subjectkeskustelu
dc.subjectryhmät
dc.subjectrepresentaatio
dc.subjectfokusryhmäkeskustelut
dc.subjectryhmäkeskustelut
dc.subjectpsychotherapy
dc.subjectethics
dc.subjectprofessional ethics
dc.subjectvalues
dc.subjectsocial representations
dc.subjectfocus group discussions
dc.subjectdialogical analysis
dc.titleEtiikka on työmme ydin – Psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot psykoterapeuttien fokusryhmäkeskusteluissa
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8191-4
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record