Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorKeinänen, Eeva
dc.date.accessioned2020-06-24T11:58:58Z
dc.date.available2020-06-24T11:58:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70477
dc.description.abstractPiilokonflikti on vuorovaikutuksessa tulkittava jännite. Se on vaikeasti havaittavissa oleva vuorovaikutusilmiö, koska piilokonfliktissa vuorovaikutus on epäsuoraa. Tämä tekee siitä samalla yleisen konfliktin ilmenemismuodon työyhteisössä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan piilokonflikteja ja epäsuoraa konfliktivuorovaikutusta työyhteisöissä. Tutkielmassa toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena oli kuvata, mitä viimeaikaisen tutkimuskirjallisuuden perusteella piilokonflikteista työyhteisöissä tiedetään ja minkälaista epäsuora konfliktivuorovaikutus työyhteisöissä on. Aineisto koostuu yhteensä 48 tieteellisestä artikkelista, jotka koottiin viestinnän ja sen lähitieteiden tietokannoista. Tutkielmassa hyödynnettiin induktiivista temaattista aineistonanalyysiä, tarkastellen artikkeleita sekä piilokonfliktien että epäsuoran konfliktivuorovaikutuksen näkökulmasta. Tulokset osoittavat, että työyhteisöissä piilokonfliktia mahdollistavat tekijät kytkeytyvät vuorovaikutukseen, diversiteettiin ja organisaatiokulttuuriin. Piilokonflikti ilmenee piilevänä, mutta jännite voi manifestoitua havaittavissa olevaksi konfliktiksi, tai eskaloitua toiseksi konfliktityypiksi. Sosiaalinen tuki sitoutuu piilokonflikteihin vuorovaikutusverkostojen merkityksen, ryhmäkoheesion ja sosiaalisen tuen prosessin näkökulmista. Epäsuorasta konfliktivuorovaikutuksesta erottui piilokonfliktissa käytettyjä konfliktityylejä ja taktiikoita, ja epäsuoraa konfliktivuorovaikutusta kuvattiin monitulkintaiseksi ja hienovaraiseksi. Piilevää jännitettä käsitellään vuorovaikutuksessa painetta rakentavilla ja painetta neutraloivilla käsittelytaktiikoilla. Tulokset osoittivat myös, että piilokonflikti voi eskaloitua kiusaamiseksi ja vinouttaa organisaatiokulttuuria. Tämän tutkielman mukaan piilokonfliktista työyhteisöissä tiedetään paljon, mutta tieto on fragmentoitunutta, koska aiheella ei ole koherenttia tutkimusperinnettä ja vakiintunutta termistöä. Piilokonfliktista on myös mahdollista erottaa interpersonaalinen piilokonflikti ja piilevä ryhmäkonflikti, joista interpersonaalinen piilokonflikti eskaloituu haitallisemmin vähäisemmän sosiaalisen tuen vuoksi. Lisäksi tutkielman mukaan piilokonfliktin onnistuneessa käsittelyssä keskiössä oli relationaalinen vuorovaikutus, edellyttäen, että vuorovaikutuksessa tulkittiin myös affektiivisia vihjeitä. Tämä tutkielma osoittaa, että piilokonfliktit ovat tunnistettu vuorovaikutusilmiö työyhteisössä ja merkittävä tutkimuskohde. Tutkielma lisää myös ymmärrystä siitä, minkälaista on piilokonfliktiin liitettävä epäsuora konfliktivuorovaikutus. Tutkielmassa ehdotetaan lopuksi käytännön sovelluksia työelämään piilokonfliktin tunnistamiseen työyhteisössä ja konfliktinhallinnan prosesseihin.fi
dc.format.extent82
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpiilokonflikti
dc.subject.otherpiilevä jännite
dc.subject.othervuorovaikutustaidot
dc.subject.otherepäsuora konfliktivuorovaikutus
dc.titlePiilokonfliktit ja epäsuora konfliktivuorovaikutus työyhteisöissä : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006244667
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysokonfliktit
dc.subject.ysokonfliktinratkaisu
dc.subject.ysoviestintätutkimus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysoristiriidat
dc.subject.ysoongelmanratkaisu
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysososiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record