Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorTaipale, Sakari
dc.contributor.authorRajala, Henni
dc.date.accessioned2020-06-23T03:51:43Z
dc.date.available2020-06-23T03:51:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70140
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkimustehtävänä on selvittää, ovatko Meriheimo-hankkeen purjehdukset kehittäneet nuorten aikuisten arjenhallintataitoja ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet mahdolliseen taitojen kehitykseen. Meriheimo-hankkeessa tähdätään 18–30vuotiaiden elämänhallinnan, asumis- ja työelämätaitojen vahvistamiseen seikkailukasvatuksen ja sail training -menetelmän avulla. Lisäksi nuoret saavat palveluohjausta. Tutkimuksen laajempi teema on nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Tutkimustehtävää selvittää kaksi tutkimuskysymystä: 1. Minkälainen oli purjehdukselle osallistuneiden lähtötilanne arjenhallinnan näkökulmasta ennen purjehdusta? ja 2. Ovatko Meriheimopurjehdukset kehittäneet osallistujien arjenhallintataitoja ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet mahdolliseen muutokseen? Tutkimusaineisto koostuu neljästä eri lomakekyselystä (N=30, N=29, N=38 ja N=30), joihin ovat vastanneet Meriheimopurjehduksille vuonna 2018 osallistuneet nuoret aikuiset. Kahteen lomakkeeseen on vastattu ennen purjehdusta ja kahteen sen jälkeen. Aineistossa esiintyy sekä avoimia että strukturoituja kysymyksiä. Analyysissa on hyödynnetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia avovastausten kohdalla. Sisällönanalyysia tukee aineiston määrällinen informaatio, jota on tarkasteltu seuraamalla eri väittämien saamia arvoja ennen ja jälkeen purjehduksen. Tutkimuksen lähtökohtana toimii ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön näkökulma ja teoreettiskäsitteellinen viitekehys rakentuu sosiaalipedagogiikasta sekä elämänhallinnan ja arjenhallinnan käsitteistä. Tutkimuksen tulokset osoittavat viitteitä siitä, että arjenhallintataitojen voidaan nähdä kehittyneen Meriheimopurjehduksilla. Purjehdusten ja talvitoiminnan myötä nuoret saivat uusia ystäviä, mielekästä tekemistä ja jatkuvuutta ihmissuhteisiin ja elämään. Lisäksi useat nuoret kokivat voimaantumisen kokemuksia. Tuloksissa korostui etenkin Meriheimoyhteisön vaikutus. Purjehdukset ovat tarjonneet nuorille turvallisen, hyväksyvän ja kannustavan ympäristön, jossa mahdollistui rakentavien vuorovaikutussuhteiden ja taitojen kehittyminen. Kaiken kaikkiaan tutkimukseni osoitti, että purjehduksilla on ollut suuri merkitys ja positiivinen vaikutus nuorten elämään arjenhallinnan näkökulmasta tarkasteltuna.fi
dc.format.extent84
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherarjenhallinta
dc.subject.otherMeriheimo
dc.titleNuorten aikuisten arjenhallintataitojen kehittyminen Meriheimo-hankkeen purjehduksilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006234330
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoseikkailukasvatus
dc.subject.ysoasunnottomuus
dc.subject.ysoelämänhallinta
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysopurjehdus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot