Show simple item record

dc.contributor.advisorKazan, Erol
dc.contributor.authorPalomäki, Santeri
dc.date.accessioned2020-06-22T12:09:49Z
dc.date.available2020-06-22T12:09:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70125
dc.description.abstractBig Datan rooli yritysten päätöksenteossa on muuttunut yhä tärkeämmäksi viime vuosikymmenen aikana. Syitä tähän ovat muun muassa huomattava kasvu datan määrässä maailmassa, sekä sen keräämisessä ja prosessoinnissa tehdyt harppaukset. Monet haasteet ovat nostaneet päätään yritysten pyrkiessä niittämään Big Datasta saatavia hyötyjä päätöksenteossaan, ja tämä on vaikeuttanut liiketoimintahyötyjen maksimointia. Nämä haasteet ovat liittyneet esimerkiksi dataan, prosessointiin ja johtamiseen. Big Datan muuttuessa tunnetummaksi ilmiöksi, on siihen kohdistuvan tutkimuksenkin määrä kasvanut sen mukana. Tämä on johtanut hajanaiseen näkemykseen Big Datan määritelmästä alan kirjallisuudessa. Tämän tutkielman tarkoitus on tarjota nykyaikainen ja kattava määritelmä Big Datalle, sekä perusteellinen kartoitus Big Data-pohjaiseen päätöksentekoon liittyvistä haasteista. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi järjestettiin teemahaastatteluja alan ammattilaisille vaihtelevilla taustoilla ja työhistorioilla. Haastattelujen pohjalta tunnistettiin 16 teemaa, joiden kautta validoitiin alan kirjallisuudessa löydettyjä haasteita. Tutkimuksen tuloksena on yksityiskohtainen kuvaus kaikista alan kirjallisuudessa merkittäviksi todetuista haasteista, jotka tulee huomioida Big Data-pohjaisessa päätöksenteossa, sekä ajankohtainen määritelmä itse Big Datalle. Lisäksi kehitettiin ja validoitiin uusi viitekehys, jolla visualisoidaan vielä yksityiskohtaisemmin tutkimuksessa tunnistettujen haasteiden välisiä suhteita. Tutkielman tuloksissa esitellään myös haastateltujen alan ammattilaisten näkemys nykypäivän oleellisimmista Big-Data-pohjaisen päätöksenteon haasteista yrityksille, mikä toimii tärkeänä käytännön implikaationa tämän tutkielman osalta.fi
dc.description.abstractBig Data’s role in organizational decision-making has become increasingly important during the last decade. This is due to, inter alia, a massive increase in the amount of data in the world, as well as advancements made in gathering and processing techniques for data sets of this size. A plethora of challenges have been noted to present themselves as organizations are trying to reap the benefits of Big Data in decision-making, thus hindering the realized business benefits. These challenges are related to, for example, data, processing, and management. As Big Data has become more relevant as a phenomenon, research of it has also increased. This increased research has created a scattered view of Big Data definition in the literature of the field. This study seeks to provide a current, all-inclusive definition of BD and to comprehensively map out relevant challenges associated with Big Data-based decision-making. To achieve this, a literature review was conducted to identify key Big Data-based decision-making challenges found in the literature of the field. In addition to the literature review, a set of semi-structured interviews was conducted with industry professionals with varied backgrounds and professional experience. Based on the interviews, 16 different themes were identified and further used to validate the challenges found in the literature of the field. The result of this study is a detailed description of all relevant challenges that should be addressed in Big Data-based decision-making accompanied by a definitive explanation of BD itself. A new validated framework is also provided to further visualize the relations between different challenges identified in this study. Additionally, challenges found most relevant by the practitioners of the field are presented in the results of this study, which provides important practical implications for this thesis.en
dc.format.extent70
dc.language.isoen
dc.subject.otherbig data analytics
dc.subject.otherdata-driven decision making
dc.titleIdentifying and validating key challenges of Big Data-based decision-making : a framework mapping out challenges from data to decisions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006224316
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysobig data
dc.subject.ysopäätöksenteko
dc.subject.ysobig data
dc.subject.ysodecision making


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record