Show simple item record

dc.contributor.advisorNiemenmaa, Marko
dc.contributor.authorSiltainsuu, Janne
dc.date.accessioned2020-06-22T09:25:20Z
dc.date.available2020-06-22T09:25:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70094
dc.description.abstractTämä pro gradu- tutkielma käsittelee salasanan hallintajärjestelmiä. Tutkielmassa käsiteltävät salasanan hallintajärjestelmät ovat salasanojen hallinta muistamalla, salasanojen hallinta paperilla ja salasanan hallinta digitaalisella salasanan hallintajärjestelmällä. Digitaaliset salasanan hallintajärjestelmät jaetaan kahteen pääluokkaan sen perusteella, tallennetaanko salasanat sisältä tietokanta käyttäjän oman laitteen kiintolevylle vai palveluntarjoajan pilvipalveluun. Pro gradu- tutkielmassa käsitellään ensin salasanoihin liittyviä seikkoja, kuten salasanojen käsittelyä verkkopalveluissa, käyttöä ihmisten näkökulmasta sekä yleisesti haitallisimpia salasanan hallintatapoja. Salasanan hallintajärjestelmät esitellään pääpiirteittäin. Tutkimuksen empiirisessä vaiheessa haastateltiin laadullisen tutkimuksen keinoin salasanan hallintajärjestelmiä käyttäviä ja niitä ei käyttäviä henkilöitä. Keskeisimmät löydökset tutkimuksessa esittävät, että tällä hetkellä salasanoihin liittyvät suurimmat uhat ovat salasanojen heikko laatu sekä salasanojen uudelleen käyttäminen. Salasanojen uudelleen käyttäminen asettaa käyttäjän salasanat laadusta riippumatta uhan alaisuuteen, sillä salasanoja varastetaan jatkuvasti verkkopalveluista. Kun käyttäjä uudelleen käyttää salasanoja, on silloin yhdestä palvelusta vuotanut salasana avain kaikkiin käyttäjän muihin palveluihin. Tätä voidaan välttää käyttämällä ainutlaatuisia salasanoja jokaisessa palvelussa, joka väistämättä ajaa käyttäjän ongelmaan, jossa hänen on mahdotonta muistaa kaikkia salasanojaan. Tähän vastauksena on otettava käyttöön jokin digitaalisessa ympäristössä toimiva salasanan hallintajärjestelmä. Tutkimuksessa todettiin, että käytettävyyden ja tietoturvan näkökulmasta parhaaseen ja käytettävimpään lopputulokseen päästään, kun salasanan hallintajärjestelmä on pilvipohjainen, siihen on asetettu vahva pääsalasana, joka ei ole käytössä muualla sekä palvelussa on käytössä kaksi vaiheinen tunnistaminen. Näin voidaan välttää salasanojen uudelleen käyttäminen sekä käyttää generoituja merkityksettömiä salasanoja joka palvelussa. Näin voidaan toimia sillä, käyttäjän ei tarvitse muistaa salasanoja itse. Käyttäjän tarvitsee enää muistaa ainoastaan yksi salasana, jonka avulla hän pääsee käsiksi muihin salasanoihin. Empiirisen osion mukaan käyttäjät myös kokevat tämän käytännölliseksi ja järkeväksi tavaksi käsitellä käyttäjätunnuksia ja salasanoja.fi
dc.description.abstractThis pro gradu thesis is focusing in password management systems. Thesis will go through three different password management systems, which are remembering passwords, writing passwords down and using a digital password management software. Digital password management systems are divided in to two main groups by the meaning which they save users passwords. These two ways are saving them to the users’ hard drive and to a cloud service provided by the password management system. Thesis will first handle password related topics and then go through the three ways to handle the passwords. The study was made by interviewing persons that used a digital password management software and people who did not. These results were compared to each other. Important findings during the study were that password related threats focus on password reuse and using weak passwords. Password reuse is harmful because of the fact that passwords get stolen from the services databases all the time. When passwords are reused and the password leaks from one service, it means that the password can be used to log in as the user to multiple services. This can be managed by using a different password to every service that the user uses. This creates a problem, that the users cannot remember many passwords and the answer to that is to use a password manager that works in the digital environment. The findings suggest that the best way when balancing usability and information security is to use a cloud-based password manager, generate meaningless strings of characters as passwords to services, have a strong master password to the manager and have two factor authentications enabled in the service. By using this technique, the user can avoid password reuse and still maintain usability. This also means, that the user has to remember only one password in order to access all the other passwords. The interview part suggests also that this kind of a way to handle passwords is found practical and reasonable by users using it as way to handle their passwords.en
dc.format.extent72
dc.language.isofi
dc.subject.othersalasanan hallinta
dc.subject.othersalasana
dc.subject.othersalasanan hallintaohjelma
dc.subject.othersalasanavuoto
dc.subject.otherpilvipohjainen salasanan hallinta
dc.subject.othersalasanojen uudelleenkäyttö
dc.titleSalasanan hallintamenetelmien käyttöönoton mahdollistajat ja esteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006224297
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietomurto
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysosalasanat
dc.subject.ysotietoturva


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record