Show simple item record

dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorPrest, Marie-Helén
dc.date.accessioned2020-06-17T07:14:59Z
dc.date.available2020-06-17T07:14:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70011
dc.description.abstractSyftet med arbetet är att ta reda på vem eller vilka som flickorna själva anser att ha inverkat på deras idrottsliga karriär samt på vilket sätt. I undersökningen deltog 18 gymnasieelever i åldern 17-18 alla var flickor. I undersökningen användes uppsatsskrivning. De senaste åren har olika forskningar visat att föräldrarnas roll gentemot barn och ungas fysiska aktivitet blivit allt mer betydelsefulla, därför att barn och unga allt mer utövar idrott i olika idrottsföreningar. (Palomäki m.fl. 2017.) Jag ville därför fokusera djupare kring ifall det finns andra specifika personer samt faktorer som inverkat på unga flickors idrottsaktivitet. Man kunde ta fasta på 6 olika kategorier utifrån elevernas texter. Dessa kategorier var sociala band, fysiska prestationer, positiva erfarenheter, negativa erfarenheter, förebilder samt personer som inverkade på idrotten. Dessa kategorier baserades av mina egna tolkningar, utifrån elevernas texter. Resultaterna visar att de viktigaste personerna som inverkat på deras idrottsaktivitet, både idrottsmässigt men även på fritiden, är deras föräldrar. Föräldrarna har stöttat och uppmuntrat när det har behövts. Kamraterna ansågs även ha en inverkan, men från två olika synvinklar. Vissa tog upp kamraterna och lagandan som en negativ synvinkel, medan andra såg det som positivt. Med andra ord slutade vissa på grund av att de inte trivdes i gruppen eller för att de inte hade några kompisar i laget. Medan andra fortsatte med idrotten därför att de hade kompisar som utövade samma idrott och kände att gruppsammanhållningen var bra. Baserat på tidigare undersökningar men även mina resultat, kan man dra den slutsatsen att föräldrarna är de som har den största inverkan i barn-, och ungdomars idrottsaktivitet.sv
dc.description.abstractThe aim of the study is to find out who or whom the students themselves consider having had an impact on their sporting career and in what way. The survey involved 18 high school students aged 17-18, all girls. Essay writing was used in the study. Many studies in the past years have found that parent’s impact on young children and their physical activity has been increasing. Because more and more children are practicing sports in different sports clubs. (Palomäki et.al. 2017.) That’s why I wanted to focus more into other possible specific persons, who impact on young girls sport activity. Based on the students´ texts, you could take up 6 different categories. These categories were social ties, physical performance, positive experiences, negative experiences, role models and people who had an impact on sport. These categories were based on my own interpretations, from the girls texts. The result show that the most important people who have had an impact on their sporting activity, both based on sport activity but also in their spare time, are their parents. Parents have supported and encouraged when needed. The peers were also considered to have an impact, but from two different points of view. Some raised their peers and team spirit as a negative point of view, while others saw it as positive. In other words, some girls stopped because of lack of friends or because they did not feel like they were part of the group. While other girls kept going because they had friends there or because that they felt that the group spirit was good. Based on previous researches but also on my results, the conclusion is that, parents has the most impact on young children’s sport activity.en
dc.format.extent52
dc.language.isosv
dc.subject.otherInflytande personer
dc.subject.otheridrottsaktivitet
dc.subject.otherinverkan
dc.subject.otherflickor
dc.subject.otherstöd
dc.titleInflytande personer på barn och ungas idrottsaktivitet : en kvalitativ studie om unga flickors idrottsresa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006174236
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record