Show simple item record

dc.contributor.advisorHiltunen, Leena
dc.contributor.authorKuula, Anna-Stina
dc.date.accessioned2020-06-17T05:35:06Z
dc.date.available2020-06-17T05:35:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69998
dc.description.abstractKehittämistutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa ammattikorkeakoulutoimijan koulutuspalvelutuotteiden kehittämisen tueksi toimintamalli ja sitä tukevat työkalut. Koulutuksen muodot ovat uudistumassa ja yhtenä uusista koulutusmuodoista ovat erikoistumiskoulutukset, joita ammattikorkeakoulut ja yliopistot järjestävät erilaisina yhteistoteutuksina. Toisen osan työtä muodosti rinnan toimintamallin kehittämisen kanssa etenevä Biotalouden erikoistumiskoulutuksen uudelleenmuotoilu, minkä kautta myös rakentuvaa toimintamallia pilotoitiin. Erikoistumiskoulutusten lisäksi toimintamalli tukee myös muun tyyppisten tarvelähtöisten koulutuspalveluiden muotoilua. Biotalouden kehittyminen ja sen tarjoamat ratkaisut kestävyyden haasteisiin ovat osa niin Suomen kuin EU:n strategioita ja yksi alan osaamista kasvattavista ratkaisuista ovat juuri erikoistumiskoulutukset. Niiden tavoitteena on tuottaa monialaista osaamista aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla ja näin mahdollistaa toimiminen alan asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Kohdekoulutuksen painotuksena olivat Biotalouden digitaaliset palvelut, mikä suuntasi tutkimuksen toteutusta. Molempien tavoitteiden pohjana toimivat koulutuksen kohderyhmien edustajien haastattelut, joissa kartoitettiin toimialan muutoksia, niiden pohjalta syntyviä osaamistarpeiden muutoksia ja asiantuntijuuden kehittymisen strategioita. Aineiston analysointi toteutettiin Grounded Theory -menetelmän mukaisesti ja sen pohjalta syntyi kolmitasoinen malli kuvaamaan trendien, osaamistarpeiden ja asiantuntijuuden kehittämisen strategioiden suhdetta muotoiltavaan koulutuspalvelutuotteeseen. Näiden tarkastelujen pohjalta koottiin palvelumuotoiluun nojaava toimintamalli työkaluineen. Analyysit muodostivat myös pohjan erikoistumiskoulutuksen tarvelähtöiselle kehittämiselle, jonka osalta seurattiin muotoiltua toimintamallia. Erikoistumiskoulutuksen muotoilu tarjoaa kattavan esimerkin toimintamallin hyödyntämisestä koulutuspalvelutuotteen kehittämisessä, minkä lisäksi se toimi pilottina toimintamallin arviointia ja jatkokehittämistä varten. Työn tuloksena erikoistumiskoulutuksen toteutusta ja sisältöjä varten muotoiltiin aineis-tosta muodostettuihin profilointeihin perustuva modulaarinen, yksilöllisen opintopolun mahdollistava koulutusrakenne, joka pohjautuu taustalla olevaan osaamiseen sekä kehittyvän asiantuntijuuden tavoitteisiin. Erikoistumiskoulutuksen muotoilun ohella työn tuloksena toteutettiin koulutuspalvelutuotteen kehittämisopas työkaluineen.fi
dc.description.abstractPurpose of the Design Research was to build a process model and a toolbox for development of educational services, to be used in UAS environment. There is a shift in education towards new types of schooling, one example being Professional Specialisation Education (PSE), which are offered by groups of UASs and Universities. Together with this purpose, another branch was to re-model the PSE of Bioeconomy, which was also used to pilot the process model. In addition to PSE, the process model supports modelling of other types of schooling also. Bioeconomy is considered as an essential actor in responding to the challenges of sustainability, both in Finnish and EU strategies. Thus, several initiatives have been introduced to meet the need for increasing expertise. One of these are the PSEs, that are targeted to people already having a university / UAS degree. Purpose of the education is to widen the expertise into multidisciplinary field, enabling working in demanding projects and roles. Subject of the PSE to be modelled was Digital Services in Bioeconomy, which directed the execution of the study. As a basis for both research and design targets served interviews. Interviews were carried out with participation of target group representatives, and the study was made to clarify changes in industry, competence needs based on the changes, and strategies for developing one’s expertise. Data was analysed by means of Grounded Theory, provid-ing a Three-Level Model connecting industry trends, competence needs and learning strategies into the development of Education Service Product. The model acted as a basis for building the process model for developing educational services, also acknowledging Service Design principles. Analyses also provided a wide basis for need-based modelling of PSE, that followed the new-build process model. Thus, modelling the PSE of Bioeconomy served as an extensive example of utilizing the model and provided as-sessment feedback to improve the usability of model and tools. As a result, an educational plan for the PSE was created, including 1) profiling-based modular structure that enables individual learning paths based on background and goals and 2) recommendations on implementation of the curriculum. The process model and tools are released as a how-to booklet, explaining the process phases, and giving examples on how to utilize the tools.en
dc.format.extent136
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulutusmuotoilu
dc.subject.otherasiantuntijuuden kehittyminen
dc.subject.othererikoistumiskoulutus
dc.subject.othertarvelähtöinen koulutus
dc.titlePalvelumuotoilun mahdollisuudet Biotalouden koulutuspalvelutuotteiden kehittämisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006174231
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysoerikoistuminen
dc.subject.ysokoulutuspalvelut
dc.subject.ysogrounded theory
dc.subject.ysoerikoistumisopinnot
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut
dc.subject.ysobiotalous
dc.subject.ysokehittämistutkimus
dc.subject.ysopalvelumuotoilu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record