Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorPalenius, Jukka
dc.date.accessioned2020-06-15T11:50:51Z
dc.date.available2020-06-15T11:50:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69947
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä nuoret jalkapalloilijat valmentajistaan ajattelevat, mitkä asiat he kokevat tärkeiksi valmentajan osaamisessa ja siinä, miten valmentaja saa innostettua ja motivoitua nuoria harjoittelemaan ja tavoittelemaan kehittymistä. Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla helmi-maaliskuussa 2020. Tutkimusta varten haastateltiin neljää nuorta jalkapalloilijaa. Kaikki haastatellut olivat miessukupuolisia jalkapalloilijoita, jotka asuivat Länsi-Suomessa. Pelaajat olivat iältään 16–18 -vuotiaita ja he olivat pelanneet jalkapalloa 10-13 vuotta. Haastattelut toteutettiin jokaisen pelaajan kanssa henkilökohtaisesti kahden kesken. Haastattelutilanteet kestivät 30-45 minuuttia ja litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 25 sivua (12 fontilla, 1 rivivälillä). Tutkimusaineisto analysoitiin sekä aineisto- että teorialähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimuksessa selvisi, että nuoret jalkapalloilijat kokivat valmentajansa tärkeiksi. Tutkimuksen mukaan valmentajan tulee osata pitää yllä sellaista vaatimustasoa, joka on pelaajan motivaation kannalta suotuisaa. Haastatellut pelaajat kuvasivat, että valmentajan on tärkeää osata ottaa pelaajat huomioon myös ihmisinä. Valmentajan tulee antaa pelaajille mahdollisuus vaikuttaa joukkueen toimintaan, sillä sen koetaan lisäävän motivaatiota. Joukkuehengen ja joukkueen yhtenäisyyden koetaan olevan tärkeää, mutta tulosten perusteella sen edistäminen valmentajan toimesta ei ole niin suunnitelmallista. Tutkimus on ajankohtainen, sillä vaikka jalkapallo on Suomessa ollut merkittävät liikuttaja jo pitkään, on jalkapallon kansallinen merkitys avautunut suuremmalle yleisölle vasta viime vuosina. Tämä asettaa tietynlaisia vaatimuksia sille, että myös valmennustoiminnan tulee olla mahdollisimman laadukasta varsinkin, kun yhä useampi valmentaja saa palkkaa valmennustyöstään.fi
dc.format.extent52
dc.language.isofi
dc.title”Se tuo semmosen tunteen, että se valmentaja välittää siitä joukkueesta ja niistä pelaajista” : nuorten jalkapalloilijoiden käsityksiä valmentajastaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006154189
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysovalmentajat
dc.subject.ysovalmennus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysojalkapallo
dc.subject.ysojalkapalloilijat
dc.subject.ysonuoret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record