Show simple item record

dc.contributor.advisorMunnukka, Juha
dc.contributor.advisorSimula, Mikko
dc.contributor.authorTuomela, Jani-Matti
dc.date.accessioned2020-06-12T06:34:02Z
dc.date.available2020-06-12T06:34:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69899
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on tarkastella jääkiekon Liigassa pelaavien organisaatioiden ympäristöjohtamista ja ympäristövastuullisuudesta viestimistä, sekä ympäristötoimintaa ohjaavia motiiveja ja sidosryhmäsuhteita. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan Liigan asemaa ympäristöjohtajana. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna seitsemälle liigaorganisaatiolle. Haastateltavina olivat kunkin organisaation toimitusjohtaja, sekä toinen haastateltava, jonka virallinen asema vaihteli organisaatioittain. Aineiston analyysi toteutettiin teemoittelulla ja teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla litteroidusta haastatteluaineistosta. Tutkimuksen teoriaosio on kaksiosainen. Ensimmäinen teorialuku keskittyy ympäristöjohtamiseen ja toinen teorialuku yrityksen yhteiskuntavastuuseen sekä sidosryhmäteorioihin. Yhdessä teoriaosio muodostaa teoreettisen viitekehyksen, josta käsin tutkittavaa ilmiötä lähestytään. Tutkimuksen johtopäätöksissä saatuja keskeisiä tuloksia pohditaan McCulloughin ym. (2016) ja Simulan ym. (2014) hahmottelemien tasoluokittelujen kautta. Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittavat liigaorganisaatioiden ympäristötoteutusten liittyvän joukkueen ja yleisön liikkumiseen, jätteenlajitteluun, kierrätykseen ja materiaalivalintoihin, jäähallin tekniikkaan sekä ravintolatoimintaan. Lisäksi ympäristöjohtamisen liittäminen strategisesti johonkin suureen kokonaisuuteen vaikutti ohjaavan positiivisesti organisaatioiden ympäristötoimijuutta. Ympäristöjohtamista ohjaavina tekijöinä näyttäytyvät viisi teemaa, joita ovat 1. organisaation esimerkki, 2. kustannustekijät ja taloudelliset edut, 3. brändi ja imago, 4. sidosryhmien vaikutukset, 5. yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Sidosryhmien merkityksen osalta keskeisin huomio kiinnittyy yhteistyökumppaneiden ja kaupungin keskeiseen ohjaavaan rooliin organisaation ympäristöjohtamiseen vaikuttajina. Ympäristövastuullisuudesta viestimisen näkökulmasta tulokset viittaavat siihen, että ympäristöviestinnän rooli ja tavoitteet organisaatioiden viestintäkokonaisuudessa eivät näyttäydy selkeiltä, vaan ympäristöviestinnän muotoja tulkitaan organisaatiokohtaisesti. Tulosten perusteella liigaorganisaatioiden ympäristöjohtaminen ja ympäristövastuullisuudesta viestiminen vaikuttavat olevan kokonaisuutena toiminnan aloittamisen ja toiminnan kehittämisen tasoilla.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to review organizations playing in Finnish Elite League (Liiga) and to examine their environmental management, communication of environmental sustainability and also to investigate motives and stakeholder relationships guiding their environmental actions. The study was carried out as a theme interview and the group of participants consisted of seven CEO’s and six Marketing Managers from Liiga organizations. The data of the study was analyzed by using theory guiding content analysis and theme grouping and the total amount of analyzed text was 102 white papers with spacing one. Theory section of the study is build on two major theory chapters, which first is focusing on environmental management and the second on CSR and stakeholder actions. In the conclusion part the main results of the study are reviewed by using the analytical frames of environmental management levels (McCullough et al.; Simula et al. 2014) to get comprehensive understanding of the theme. The main results of the study show that the environmental actions carried out by organizations playing in Liiga are based on the following categories: travelling of the supporters and team, sorting of waste, recycling and the choice of materials, ice rink technology and restaurant services. Further it seems that strategy alliance is guiding the level of environmental management of organizations. Also five factors guiding environmental management were founded: 1. the example of organization, 2. cost factors, 3. brand and image, 4. stakeholder effects, 5. Social acceptance. When analyzing stakeholder impacts on organization’s environmental management, the main attention is towards the central and guiding role of partners and the city. The results of communicating environmental sustainability refers how there is no clear and defined role for environmental communication when viewing it as a part of the whole communication process. Based on the results of this study, environmental management and communicating of environmental sustainability of Liiga organizations appears to be in stages of starting activity and developing activity.en
dc.format.extent131
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheiluorganisaatio
dc.subject.othersidosryhmäviestintä
dc.titleLiigaorganisaatiot ympäristöjohtajina ja vastuuviestijöinä : haastattelututkimus liigajohtajien näkemyksistä ympäristöjohtamisesta ja ympäristövastuusta viestimisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006124144
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointi
dc.contributor.oppiaineMarketing
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteet
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sport
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysojääkiekko
dc.subject.ysohuippu-urheilu
dc.subject.ysoympäristövastuu
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysoympäristöjohtaminen
dc.subject.ysovaikuttavuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record