Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorValkola, Ella
dc.date.accessioned2020-06-10T09:57:36Z
dc.date.available2020-06-10T09:57:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69859
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli tarkastella nuorten maahanmuuttajien osallisuuden kokemuksia sekä heitä ohjanneiden valmentajien kokemuksia nuorten osallisuuden edistämisestä ja sen haasteista. Haastattelin tutkimukseen Osallisuuden polku maahanmuuttaja nuorelle hankkeen kolmea työntekijää sekä kolmea hankkeeseen osallistunutta nuorta. Tutkin aihetta aineistolähtöisesti tarkastellen mikä nuorten osallisuuden kokemuksissa nousi nuorten kertomusten pohjalta merkitykselliseksi ja miten valmentajien kokemusten mukaan nuorten osallisuutta voidaan edistää ja mikä sitä haastaa ja ymmärtääkseni paremmin juuri näiden valmentajien osallisuuden edistämistä halusin myös kysyä, miten valmentajat osallisuutta määrittelevät, mitä se heille merkitsee. Taustafilosofianani olivat fenomenologis-hermeneuttiset näkemykset kokemusten ymmärtämisestä ja tulkitsemisesta. Aineiston keräsin teemahaastatteluin kevään ja kesän aikana 2019 ja analysoin seuraten Braunin & Clarken (2006) kuusivaiheista temaattista analyysiä. Tutkimuksen tulosten perusteella osallisuus näyttäytyi moninaisena ilmiönä ja sen edistäminen vaati valmentajalta moninaista osaamista. Nuorten osallisuudessa ja sen edistämisessä yhteisiksi teemoiksi nuorten ja valmentajien analyyseissä nousi tuen ja avun saamisen merkitys nuorten osallisuuden toteutumiseksi, ohjaajan ja nuoren hyvän ja luottamuksellinen suhteen tärkeys, omaan elämään vaikuttamisen sekä merkityksellisten asioiden saavuttamisen mahdollisuudet sekä läheiset ihmiset ja ystävien saamisen merkitys. Nuorten osallisuutta ja sen edistämistä nähtiin haastavan muun muassa kotoutumisprosessin hitaus ja epävarmuus maassa pysymisestä, koulupaikkoihin ja töiden saamiseen liittyvät haasteet sekä ihmisiin tutustumisen vaikeus ja ikävät, jopa rasistiset kokemukset.fi
dc.format.extent98
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherosallisuuden edistäminen
dc.subject.othermonikulttuurinen ohjaus
dc.subject.othermaahanmuuttajanuori
dc.subject.othertemaattinen analyysi
dc.titleNuorten maahanmuuttajien osallisuus ja sen edistäminen ohjauksella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006104101
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysokotoutuminen (maahanmuuttajat)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record