Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorSalakari, Pyry
dc.date.accessioned2020-06-10T09:25:29Z
dc.date.available2020-06-10T09:25:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69848
dc.description.abstractTutkielmani tavoitteena on selvittää, miten ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) on auttanut maahanmuuttajia sopeutumisessa Suomeen. Tutkin maahanmuuttajien haasteita ja elämistä Suomessa kokonaisvaltaisesti keskittymällä kuitenkin VALMAn ohjaukselliseen ja koulutukselliseen rooliin sopeutumisessa. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, joka pohjautuu fenomenologishermeneuttiseen tutkimusstrategiaan eli analysoin aihettani tutkittavien henkilöiden kokemuksia tulkiten. Keräsin aineistoni puolistrukturoidun haastattelun avulla vuonna 2016 eräässä VALMA-koulutuksessa. Haastattelin viittä aikuista maahanmuuttajaopiskelijaa, sekä yhtä henkilökunnan jäsentä. Tutkielmani kohdistuu opiskelijoihin ja heidän vastauksiinsa, mutta koulutuksen taustaa sekä laajempaa ja ohjauksellista näkemystä varten haastattelin myös yhtä henkilökunnan jäsentä. Muodostin työni tekemällä ensin haastattelut ja kirjoittamalla niiden pohjalta tulokset, minkä jälkeen peilasin omia havaintojani aiempaan teoriaan. Tutkielmastani ilmeni, että VALMA auttoi maahanmuuttajia Suomeen sopeutumisessa monella tapaa. Maahanmuuttajien kielitaito parani opetuksen ja suomalaisten nuorten kanssa opiskelun myötä, ja he saivat rohkeutta ihmisten kanssa kommunikointiin. VALMA antoi valmiuksia jatko-opintoja varten ja tuki ammatinvalintaa. Lisäksi sen kautta sai tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja erilaisista ammattialoista. VALMAsta saatuun ohjaukseen oltiin tyytyväisiä, ja koulutuksesta koettiin olleen laaja-alaisesti hyötyä Suomeen kotoutumisessa elämän eri osa-alueilla. Maahanmuuttajaopiskelijat olivat tyytymättömiä joidenkin suomalaisten nuorten keskittymättömyyteen, mikä näkyi esimerkiksi joko opettajan opetuksen päälle puhumisena tai epäaktiivisuutena. Tämä hankaloitti tutkittavien henkilöiden keskittymistä opetukseen ja opetuksen omaksumista, mutta toisaalta nuorien käytökseen riitti ymmärrystä heidän ikänsä takia. VALMAkoulutuksen toteutukseen oltiin kokonaisuudessaan kuitenkin tyytyväisiä, ja haastatellut henkilöt pitivät maahanmuuttajien ja suomalaisten nuorten kanssa yhdessä opiskelemista yleisesti myönteisenä ratkaisuna.fi
dc.format.extent84
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherVALMA-koulutus
dc.titleVALMAn antama tuki maahanmuuttajien sopeutumiselle Suomeen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006104090
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysosopeutuminen
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record