Show simple item record

dc.contributor.editorSilvennoinen, Heikki
dc.contributor.editorKalalahti, Mira
dc.contributor.editorVarjo, Janne
dc.date.accessioned2020-06-09T12:52:27Z
dc.date.available2020-06-09T12:52:27Z
dc.date.issued2016fi
dc.identifier.isbn978-952-5401-94-3fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69817
dc.description.abstractKoulutuskysymysten ymmärtäminen edellyttää yhteiskuntatieteellistä ymmärrystä, kun koulutus kytkeytyy yhä tiiviimmin talouteen, elinkeino- ja työvoimapolitiikkaan sekä väestöjen ja osaamisen hallintaan. Kasvatus- ja koulutussosiologinen tutkimus on Suomessa vahvistunut 1980-luvulta lähtien merkittävästi. Kasvatussosiologiselle ymmärrykselle on tilausta, joskin koulutuspolitiikkaa tehdään paljolti tutkimustuloksista piittaamatta, mikä sekin on sosiologisesti kiinnostava ja yhteiskuntatieteellistä analyysia kaipaava asia! Sosiologisen koulutustutkimuksen vahvistuminen näkyy hyvin kotimaisten tieteellisten konferenssien esitelmätarjonnassa. Suomessa järjestetään vuosittain useita tieteellisiä konferensseja, joissa kasvatustieteen, historian, politiikantutkimuksen ja yhteiskuntatieteen kentillä työskentelevät tutkijat kokoontuvat esittelemään meneillään olevia tutkimuksia ja uusia tuloksia. Suomen kasvatustieteellisen seuran vuodesta 1979 alkaen järjestämille Kasvatustieteen päiville osallistuu vuosittain viitisensataa tutkijaa ja alan tutkimuksesta kiinnostunutta. Suomalaisen sosiologian klassikon Edvard Westermarckin oppilaiden vuonna 1940 perustaman Westermarck-seuran Sosiologipäivät kokoavat samoin viitisensataa osallistujaa vuosittain. Vetämämme kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan työryhmä kokoontuu sekä Kasvatustieteen päivillä että Sosiologipäivillä, joissa kummassakin pidetään10–20 esitelmää. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS on vuodesta 1989 alkaen järjestänyt joka toinen vuosi vastaavan tapahtuman, Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen, jonka monissa esitelmissä aikuiskasvatusta ja -koulutusta tarkastellaan niin koulutuspolitiikan tutkimuksen kuin sosiologiankin näkökulmasta. Nyttemmin myös Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura, OTTU ry, on ottanut järjestääkseen vuosittain AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Kasvatustieteen päivien yhteydessä kokoontuu kasvatussosiologian SIG-ryhmä keskustelemaan kasvatussosiologisen tutkimuksen ja koulutuksen ajankohtaisista kysymyksistä sekä pohtimaan alan tutkimuksen ja julkaisutoiminnan edistämistä. Ajatus kasvatussosiologian vuosikirjasta syntyi kasvatussosiologian SIG-ryhmässä vuonna 2013. Joka toinen vuosi ilmestyvä vuosikirja tarjoaa julkaisufoorumin muun muassa niille tutkijoille, jotka haluavat työstää konferenssipaperinsa tieteelliseksi artikkeliksi. Kirjoituskutsu lähtee myös muille alan tutkijoille, jotta tieteellisesti korkeatasoinen kirja voidaan kulloinkin koota jonkin kokoavan teeman ympärille. Ensimmäisen vuosikirjan teema, koulutuksen tasa-arvo, on kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan ydinaluetta, mutta juuri nyt myös erityisen ajankohtainen. Vuosikirja käy läpi normaalin referee-menettelyn. Vuosikirjan julkaisemiselle saadusta tuesta kiitämme Suomen kasvatustieteellistä seuraa, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitosta ja opettajankoulutuslaitosta sekä Turun yliopiston kasvatustieteiden laitosta. Kiitämme erityisesti myös kirjoittajia ja toi-vomme nyt käsillä olevan ensimmäisen kasvatussosiologian vuosikirjan innostavan tutkijoita tarjoamaan artikkeleita seuraaviin vuosikirjoihin. Vuosikirjan toimittajat Heikki Silvennoinen, Mira Kalalahti ja Janne Varjo Helsingissä ja Turussa perjantaina 30. syyskuuta 2016fi
dc.relation.ispartofseriesKasvatusalan tutkimuksiafi
dc.titleKoulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1fi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-5401-94-3
dc.relation.numberinseries73fi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokasvatussosiologiafi
dc.subject.ysoeducational sociologyen
dc.subject.ysokoulutuspolitiikkafi
dc.subject.ysoeducation policyen
dc.subject.ysokoulutusjärjestelmätfi
dc.subject.ysoeducational systemsen
dc.subject.ysokoulutusfi
dc.subject.ysoeducation and trainingen
dc.subject.ysotasa-arvofi
dc.subject.ysoequality (values)en
dc.subject.ysoopetusfi
dc.subject.ysoteaching and instructionen
dc.subject.ysomuutosfi
dc.subject.ysochangeen
dc.subject.ysomonimuotoisuusfi
dc.subject.ysodiversityen
dc.subject.ysovammaisetfi
dc.subject.ysodisabled peopleen
dc.subject.ysoeriytyminenfi
dc.subject.ysodiversificationen
dc.subject.ysokasvatushistoriafi
dc.subject.ysohistory of educationen
dc.subject.ysokouluvalinnatfi
dc.subject.ysoschool choicesen
dc.subject.ysokoulutusvalinnatfi
dc.subject.ysoeducational choicesen
dc.subject.ysooppimistuloksetfi
dc.subject.ysolearning resultsen
dc.subject.ysoinkluusiofi
dc.subject.ysoinclusionen
dc.subject.ysoavoin yliopistofi
dc.subject.ysoopen universityen
dc.subject.ysotyöpaikkakoulutusfi
dc.subject.ysoon-the-job trainingen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record