Show simple item record

dc.contributor.advisorLönnroth, Harry
dc.contributor.authorLundén, Mona
dc.date.accessioned2020-06-08T09:45:08Z
dc.date.available2020-06-08T09:45:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69765
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia ja ajatuksia seitsemäsluokkalaisilla ja heidän ruotsin opettajallaan on kinesteettisten tehtävien ja erilaisten oppimisympäristöjen käytöstä ruotsin kielen opetuksessa. Tutkimuksen ohella toteutettiin Häng med i svängarna – på svenska! –hanke, jossa projektiryhmä laati osana toteutusta kinesteettisiä menetelmiä hyödyntävän ruotsin tunnin sisäaktiviteettipuisto Superparkissa yhdelle oppilasryhmälle. Näistä kinesteettisistä ruotsin tehtävistä on tässä tutkielmassa koottu aineistopaketti, jota voidaan soveltaa eri ympäristöissä ruotsin opetuksessa. Tutkimuksessa kerättiin myös aineistopaketin tehtävät suorittaneiden oppilaiden ja heidän opettajansa mielipiteitä tehtävistä ja tehtäväkokonaisuuksien toteuttamisesta. Aineisto kerättiin oppilailta kyselylomakkeilla. Opettajan kohdalla hyödynnettiin teemahaastattelua. Tutkimuksen oppilasotanta on melko pieni (N=8), joten aineistojen analyysissä käytettiin ainoastaan kvalitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kyselyyn osallistuneet oppilaat suhtautuivat suurilta osin positiivisesti kinesteettisten opetusmenetelmien ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön ruotsin opetuksessa. Myös opettajalla oli myönteisiä kokemuksia niiden käyttämisestä. Oppilaiden ja opettajan vastauksien vertailu osoitti, että suurimmat erot liittyivät kokemuksiin kinesteettisten opetusmenetelmien ja erilaisten oppimisympäristöjen käytön määrästä opetuksessa. Opettajan mukaan hän käyttää usein opetuksessaan erilaisia kinesteettisiä tehtäviä sekä erilaisia oppimisympäristöjä, kun taas oppilaiden mielestä niitä ei hyödynnetä usein. Tutkimuksessa ilmi tulleet seikat tukevat aiempien tutkimusten tuloksia. Näiden tulosten avulla voidaan perustella tarvetta kinesteettisiä opetusmenetelmiä hyödyntävälle aineistopaketille, joka mahdollistaa paitsi oppilaiden fyysisen aktivoimisen oppimisprosessissa myös oppilaiden päivittäisen liikunnan lisäämisen sekä opetuksen monipuolistamisen eri oppimisympäristöihin.fi
dc.format.extent112
dc.language.isosv
dc.subject.otherkinestetiska metoder
dc.subject.otherkinestetiska uppgifter
dc.subject.othermaterialpaket
dc.subject.otherkinesteettiset opetusmenetelmät
dc.subject.othermateriaalipaketti
dc.titleKinestetiska uppgifter i svenska i alternativa lärmiljöer : ett materialpaket för undervisning i svenska
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084022
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoopetusmenetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record