Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltola, Henna-Riikka
dc.contributor.authorVolotinen, Eemi
dc.date.accessioned2020-06-04T07:20:44Z
dc.date.available2020-06-04T07:20:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69694
dc.description.abstractToinen maailmansota yleisesti katsottuna on yksi tutkituimmista aihepiireistä tieteellisen historiantutkimuksen alalla. Kuitenkin toisen maailmansodan aikaisesta marssimusiikista, sen musiikillisista piirteistä ja lyriikasta on rajallisesti tieteellistä tutkimustietoa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Lähinnä toisen maailmansodan aikaiseen musiikkiin liitettävä tutkimus on painottunut populaarimusiikkiin ja sen eri muotojen selventämiseen. Tässä kandidaatintutkielmassa tarkasteltiin suomalaisen marssimusiikin lyriikan piirteitä toisen maailmansodan aikaisessa marssimusiikissa. Tutkimusta ohjasi marssikirja-aineisto, josta valittiin kuusi marssia tarkempaan analyysiin. Analyysi toteutettiin diskurssianalyysin keinoin, jonka avulla analyysin painopiste muotoutui lyriikan kielen- ja sanojenkäytön tarkasteluun. Pääkäsitteinä diskurssianalyysissä toimi propagandan teoria, nationalismi, kansallinen identiteetti ja hegemoninen maskuliinisuus. Diskurssianalyysin avulla tutkimuksessa eroteltiin kolme marssien lyriikoita ohjaavaa pääteemaa. Pääteemat kohdentuivat romantisoidun kuvan luomiseen Suomesta, isänmaallisuuden, toverillisuuden ja taisteluhengen korostamiseen ja hegemonisen maskuliinisuuden korostamiseen. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että suomalaisten marssien lyriikoilla on ollut vahva propagandistinen luonne toisen maailmansodan aikaan käytetyissä marsseissa. Lyriikoissa on käytetty monia tapoja propagandan luomiseen, joissa tässä tutkimuksessa lähemmin tarkasteltiin romantisoidun kuvan luomista Suomesta, toisaalta isänmaallisuuden, toverillisuuden ja taisteluhengen korostamista sekä hegemonisen maskuliinisuuden korostamista ja esiintymistä marssien lyriikoissa. Koska tutkimus toteutettiin kandidaatintutkielmana, varmoja yleistettäviä rajauksia marssien piirteistä ei voida kuitenkaan esittää. Tämä tutkimus kuitenkin tarjoaa arvokkaan laadullisen katsauksen aineistona toimineisiin marssien lyriikoihin ja sen tuloksia voidaan käyttää ohjaavina havaintoina tulevassa laaja-alaisemmassa tutkimuksessa.fi
dc.format.extent27
dc.language.isofi
dc.subject.othermarssimusiikki
dc.subject.otherhegemoninen maskuliinisuus
dc.titleSuomalaisen marssimusiikin lyriikan piirteet toisen maailmansodan aikaisessa marssimusiikissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006043950
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysopropaganda
dc.subject.ysonationalismi
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysotoinen maailmansota
dc.subject.ysokansallinen identiteetti
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysolyriikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record