Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Sami
dc.contributor.advisorTynjälä, Jorma
dc.contributor.authorRichter, Lotta
dc.date.accessioned2020-06-02T07:11:53Z
dc.date.available2020-06-02T07:11:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69393
dc.description.abstractYli puolet (62%) suomalaisista 9–15-vuotiaista lapsista ja nuorista harrastavat liikuntaa urheilu-seuroissa. Urheiluseuroissa valmentajilla on oivat mahdollisuudet edistää nuorten urheilijoidensa terveyttä kiinnittämällä huomiota terveyttä edistäviin asioihin sekä harjoitusten/kilpailujen että muun seuratoiminnan aikana. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkoituksena oli selvittää suomalaisten nuorten urheiluseurojen valmentajien terveydenedistämisaktiivisuuden tasoa sekä siihen yhteydessä olevia valmentajien taustatekijöitä. Valmentajien taustatietoja ja terveydenedistämisaktiivisuutta koskeva aineisto on kerätty vuonna 2013 osana Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimusta. Kyselyyn vastasi 281 valmen-tajaa kymmenestä suosituimmasta urheilulajista. Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 26 –ohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin summamuuttujien ja jakaumien tarkastelun jälkeen ristiintaulukointia, χ2 -riippumattomuustestiä sekä binääristä logistista regressioanalyysiä. Tilas-tollisten testien merkitsevyystasona pidettiin p < 0.05. Valmentajat olivat kokonaisuudessaan terveydenedistämisaktiivisuudeltaan kohtuullisen aktiivisia. Kaikkein aktiivisimpia valmentajat olivat terveyden edistämisessä urheilusuoritusten aikana. Passiivisimpia valmentajat olivat keskustelemaan terveysaiheista nuorten urheilijoidensa kanssa. Lähes kaikki valmentajat (95–97%) olivat aktiivisia huomioimaan terveyden edistämisessä nuorten urheilijoiden tasavertaisen kohtelun, positiivisen harjoitteluilmapiirin sekä reilun pelin hengenmukaisen toiminnan. Kokeneemmat valmentajat olivat iän ja valmennusuran keston mukaan aktiivisempia terveyden edistämisessä kuin nuoremmat ja lyhyemmän valmennusuran omaavat valmentajat. Naisvalmentajilla oli yli kaksinkertainen todennäköisyys kuulua urheilusuoritusten aikaisessa terveydenedistämisaktiivisuudessa kaikkein aktiivisimpaan luokkaan verrattuna miesvalmentajiin. Omien lasten urheiluseuraharrastaminen, siviilisäätynä avio- tai avoliitto sekä vastuuvalmentajana toimiminen olivat myös yhteydessä valmentajien aktiivisempaan terveyden edistämiseen. Suomalaisten nuorten urheiluseurojen valmentajien terveydenedistämisaktiivisuudessa on vielä kehitettävää. Seurojen tulisi tukea valmentajia, esimerkiksi koulutuksilla, etenkin muun seuratoiminnan aikaisessa terveyden edistämisessä sekä eri terveysaiheisiin liittyen. Erityisesti nuoret, perheettömät ja valmentajauransa alussa olevat miesvalmentajat hyötyisivät koulutuksista.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheiluseuratoiminta
dc.titleValmentajien terveydenedistämisaktiivisuus suomalaisissa nuorten urheiluseuroissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006023651
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysovalmentajat
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record