Show simple item record

dc.contributor.advisorAhonen, Pertti
dc.contributor.authorKoistinen, Rosaliina
dc.date.accessioned2020-06-01T12:29:41Z
dc.date.available2020-06-01T12:29:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69351
dc.description.abstract1960-1980-lukujen naisliikkeen historiassa on usein keskitytty tarkastelemaan suurten pohjoisyhdysvaltalaisten kaupunkien naisliikettä. Lisäksi huomio on kiinnittynyt ajanjakson feminismikirjon eri piirteiden tyypittelyyn ja erilaisten feminististen ryhmien vertailuun. Pro gradu -tutkielmassani tarkastelukohteena on tutkimuksessa vähäisemmälle huomiolle jäänyt Yhdysvaltojen eteläosavaltioiden, tarkemmin Tennesseen osavaltion, naisliikeaktivismi. Tutkielmani aineisto koostuu 25 Southern Oral History Program -arkistoon talletetusta elämäkerrallisesta haastattelusta. Tutkielmassani keskeisinä kysymyksinä ovat aineistosta esiin nousevat naisliike- ja feminismimääritelmät, alueen aktivismimuodot ja naisliikekokemukset suhteessa tutkimuskirjallisuudessa esillä oleviin määritelmiin ja kuvauksiin. Keskeisinä tutkimusmetodeina ovat muistitietotutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen sekä sukupuolihistorian ja diskurssianalyysin menetelmät. Haastatteluaineisto tuo esiin, kuinka julkinen ja henkilökohtainen muistaminen eivät aina kohtaa yksilön muistellessa mennyttä. Haastateltujen naisten naisliikemääritelmät osittain vastaavat ja osittain asettuvat vastakkain tutkimuskirjallisuudessa esillä olevien määritelmien kanssa. Naisliikeaktivismi keskittyi laajemman naisliikkeen mukaisesti kysymyksiin naisten asemasta niin työelämässä kuin kotona. Lisäksi huomio kiinnittyi muun muassa kysymyksiin naisten reproduktiivisista oikeuksista ja lähisuhdeväkivallasta. Tennesseen osavaltion naisliikeaktivistit eivät muodostaneet useita eri feministisiin suuntauksiin keskittyneitä toisistaan erillisiä ryhmiä, vaan aktivismi tapahtui usein jo valmiina olleiden organisaatioiden sisällä. Lisäksi ruohonjuuritason aktivismi nousee esille keskeisenä naisaktivismin muotona. Feminismi- ja naisliikemääritelmissä haastatteluista nousee esiin kaksi määrittelytapaa: määritelmät, jotka näkevät Tennesseen naisliikkeen olleen erillinen etenkin pohjoisyhdysvaltalaisesta feminismistä ja määritelmät, joissa liikkeiden välillä ei nähty eroa. Keskeisenä erottavana tekijänä nähdään Tennesseen naisliikkeen käytännönläheinen luonne teoreettisuuden sijaan. Haastatteluissa naiset kuvaavat feminismiä tutkimuskirjallisuudessa esillä olevien määritelmien mukaisesti, mutta eivät välttämättä liitä näitä kuvauksia tiettyyn naisliikkeen sisällä vaikuttaneeseen feminismin muotoon. Haastattelut tuovat siis esille, kuinka naisliikkeestä luodut erilaiset diskurssit ovat muodostuneet osaksi valtavirtadiskursseja, joita vasten haastateltavat naiset reflektoivat omia henkilökohtaisia muistojaan.fi
dc.format.extent120
dc.language.isofi
dc.title”Not a bra burning feminist" : elämäkerrallisista haastatteluista muodostuva kuva 1960-1980-lukujen naisliikkeestä Tennesseen osavaltiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006013608
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYleinen historiafi
dc.contributor.oppiaineGeneral Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3033
dc.subject.ysomuistitieto
dc.subject.ysofeminismi
dc.subject.ysoYhdysvallat
dc.subject.ysonaisliikkeet
dc.subject.ysonaishistoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record