Show simple item record

dc.contributor.authorKuivanen, Juuli
dc.date.accessioned2020-05-29T06:02:56Z
dc.date.available2020-05-29T06:02:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69315
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen isoäitien representaatiota internetmeemissä ”Grandma finds the Internet”. Erityisessä tarkastelussa ovat meemeissä ilmenevät diskurssit ja niiden käyttö osana representaatiota. Huomioni kiinnittyy diskurssien lisäksi myös meemeissä käytettyyn sanastoon, ja siihen, minkälaista kuvaa isoäideistä luodaan sanaston perusteella. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 1) Millaisia diskursseja isoäitimeemissä on? 2) Millaista sanastoa isoäiteihin liittyen käytetään ja mitä sanavalinnat kertovat? 3) Ovatko kuvaukset isoäideistä ja heidän käyttäytymisestään todenmukaisia? Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on sekä diskurssintutkimus että systeemis-funktionaalinen kieliteoria, sillä tarkastelun kohteena on erityisesti kieli sosiaalisena ilmiönä. Metodisena kehyksenä hyödynnän kriittistä diskurssintutkimusta. Keräsin aineiston meemi.fi nimiseltä internetsivustolta, joka oli eräänlainen meemigeneraattori. Sivustolla oli sivuttain useita erilaisia meemejä, joita pystyi luokittelemaan esimerkiksi suosion ja uutuuden perusteella. Aineiston rajaamisessa hyödynsin kyseistä ominaisuutta, ja valitsin suosituimpien meemien joukosta ne, joita pystyi analysoimaan ilman spesifiä keskustelukontekstia. Löysin meemeistä neljä selkeää diskurssia: tietotekniikkadikurssi, ikääntymisdiskurssi, työdiskurssi ja päivittelydiskurssi. Sanasto oli sekä suomenkielistä ja käytetyt sanat ja aiheet olivat usein stereotyyppisia. Isoäitejä kuvattiin usein herttaisina ja höpsöinä vanhuksina, joiden tietotekniset taidot eivät olleet parhaimpia mahdollisia. Meemeissä olleet kuvaukset ja käsitykset olivat kuitenkin usein todenmukaisia, sillä kyseiset stereotypiat vastasivat useiden eri tutkimusten tuloksia. Tarkempia tuloksia olisi voinut saada, jos aineistoa olisi tutkinut esimerkiksi systeemis-funktionaalisen kieliteorian eksperientaalisen ja loogisen metafunktioiden metodien mukaan. Tällöin huomio olisi kiinnittynyt tarkemmin esimerkiksi lausetason havaintoihin, jolloin aineistosta olisi saanut tarkempia tuloksia. Tutkielma tarjosi kuitenkin tietoa isoäitien representaatiosta sanastotasolla.fi
dc.format.extent24
dc.language.isofi
dc.titleIsoäitien representaatio meemissä "Grandma finds the Internet"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005293571
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysomeemit
dc.subject.ysoInternet
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysosuomen kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record