Show simple item record

dc.contributor.advisorAbrahamsson, Pekka
dc.contributor.advisorVakkuri, Ville
dc.contributor.authorHämäläinen, Erik
dc.date.accessioned2020-05-29T05:38:24Z
dc.date.available2020-05-29T05:38:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69311
dc.description.abstractLohkoketjuteknologia tuli tunnetuksi alun perin kryptovaluutta Bitcoinin taustalla vaikuttavana teknologiana. Lohkoketjuteknologian käyttökohteet eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään maksujärjestelmiin, vaan lohkoketjua voidaan soveltaa lähes missä tahansa elämän osa-alueella, jossa halutaan tehostaa toimintaa ja esimerkiksi rakentaa luotettava järjestelmä tuntemattomien osapuolien välille ilman tarvetta kolmanteen osapuoleen. Lohkoketjuteknologian tärkeimmät ominaisuudet ovat hajautettu tietokantarakenne, lohkoketjun muuttumattomuus, turvallisuus sekä läpinäkyvyys. Samalla, kun lohkoketjuteknologiaa käyttävät sovellukset ja järjestelmät yleistyvät, nousevat lohkoketjuilla toimivien järjestelmien eettiset kysymykset pinnalle. Kun järjestelmä on täysin hajautettu eikä sillä ole hallintoa, kuka on vastuussa, jos jotain menee pieleen? Lohkoketjuteknologiaa käyttävät sovellukset käsittelevät usein rahaa ja/tai arkaluontoista tietoa, mikä tarkoittaa sitä, että väärien asioiden tapahtuessa riskit ovat myös merkittäviä. Nämä riskit tulisi huomioida lohkoketjuteknologiasovelluksia kehitettäessä. Tässä tutkielmassa pyrittiin löytämään vastauksia siihen, miten etiikka tulisi implementoida lohkoketjusysteemissä. Käytännössä tutkielmassa etsittiin ratkaisuja ja vastauksia siihen, miten etiikka tulisi huomioida lohkoketjuteknologiasovelluksia kehitettäessä. Tutkielma koostuu moniäänisestä kirjallisuuskatsauksesta. Moniäänisessä kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin sekä ei-tieteellisen (ns. harmaa kirjallisuus) että tieteellisen kirjallisuuden avulla, mitä lohkoketjuteknologian etiikasta on kirjoitettu. Tämän pohjalta luotiin lohkoketjuteknologian etiikan malli ja pystyttiin löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Moniäänisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella muodostettiin päätelmiä. Lohkoketjuteknologian eettisinä ongelmina nousivat esiin esimerkiksi läpinäkyvyyteen, hallintotapaan sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Keskustelu lohkoketjuteknologian etiikasta oli myös varsin jäsentymätöntä.fi
dc.description.abstractBlockchain technology was originally known as the technology behind the cryptocurrency Bitcoin. However, the uses of blockchain technology are not limited to payment systems only. Blockchain can be applied in almost any area of life where there is a desire to enhance operations and, for example, build a reliable system between unknown parties without the need for a third party. The key features of blockchain technology are distributed database structure, immutability, security and transparency. As applications and systems using blockchain technology become more widespread the ethical issues of blockchain systems are emerging. When the system is fully decentralized and has no administration, then who is responsible if something goes wrong? Applications using blockchain technology often handle money and / or sensitive information, which means that when things go wrong, the risks are also significant. These risks should be considered when developing blockchain technology applications. The purpose of this master's thesis is to find answers on how ethics should be implemented in a blockchain system. In practice, the thesis aims to find solutions and answers on how ethics should be considered when developing blockchain technology applications. The thesis consists of a multivocal literature review. In the multivocal literature review, both non-scientific (so-called gray literature) and scientific literature are used as literature sources to examine the ethics of blockchain technology. Based on the literature review, 5 primary empirical conclusions were concluded and a model of blockchain technology ethics was created. Primary empirical conclusions (PECs) were concluded from both academical and grey literature. According to these conclusions there are key ethical issues in blockchain technology such as transparency, governance and security. Overall, the discussion and the literature on blockchain technology was relatively unstructured.en
dc.format.extent61
dc.language.isofi
dc.subject.othermoniääninen kirjallisuuskatsaus
dc.subject.otherlohkoketjuteknologia
dc.subject.otherBitcoin
dc.subject.otherhajautettu tietokanta
dc.titleLohkoketjuteknologian etiikka : moniääninen kirjallisuustarkastelu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005293567
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysolohkoketjut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record