Show simple item record

dc.contributor.advisorJakonen, Mikko
dc.contributor.authorHakkarainen, Maria
dc.date.accessioned2020-05-22T11:59:03Z
dc.date.available2020-05-22T11:59:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69136
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää näkyykö maahanmuuttajien ammattiliittojäsenyydessä sitoutumista. Lisäksi kiinnostuksen kohteena olivat myös maahanmuuttajien kokemukset suomalaisesta työelämästä, maahanmuuttajien ammattiliittotietämys sekä motiivit ammattiliittoon liittymiselle. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella maahanmuuttajien kokemuksia niin suomalaisesta työelämästä kuin ammattiyhdistysliikkeestä. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto koostuu kahdeksasta teemahaastattelusta. Tutkimuk-sessa haastateltiin kehittyvistä maista saapuneita 25-50 vuotiaita maahanmuuttajia, jotka olivat työskennelleet Suomessa vähintään kolmen vuoden ajan. Haastattelut tehtiin vuoden 2018 loka-marraskuussa toimiessani Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) korkeakouluharjoittelijana. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimuksessa esiin nousseita teemoja oli neljä: Maahanmuuttajilla oli moninaisia kokemuksia suomalaisesta työelämästä, niin positiivisia kuin negatiivisia. Työhön ja palkkaukseen oltiin tyytyväisiä. Epäasiallinen käytös näyttäytyi niin henkisenä kuin fyysisenä. Maahanmuuttajien tiedot ammattiliitoista olivat edelleen puutteellisia, ja suurin syy maahanmuuttajien järjestäytymättömyyteen oli edelleen tiedon puute. Maahanmuuttajat näkivt ammattiliitot hyödyllisiksi organisaatioiksi, mutta eivät nähneet ammattiliittojen konkreettisesti edistävän maahanmuuttajien asemaa Suomessa. Suurimmalla osalla maahanmuuttajista ei ollut emotionaalista linkkiä ammattiliittoon ja jäsenyys oli passiivista. Jäsenyys perustui hyötysuhteelle. Suurimman osan kuvailuissa jäsenyydestä ei ollut havaittavissa sitoutumista. Kahdella haastateltavalla sitoutumista oli kuitenkin nähtävissä. Positiiviset kokemukset ja yhteenkuuluvuus lisäsivät emotionaalista linkkiä yksilön ja ammattiliiton välille sekä aktiivisuutta.fi
dc.format.extent115
dc.language.isofi
dc.subject.otherkollektiivinen identiteetti
dc.titleMaahanmuuttajat ammattiyhdistysliikkeen ja työmarkkinoiden jäseninä : laadullinen tutkimus maahanmuuttajien sitoutumisesta ammattiliittoon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005223389
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoammattiliitot
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysoedunvalvonta
dc.subject.ysoammattiyhdistysliike
dc.subject.ysoammattiyhdistykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record