Show simple item record

dc.contributor.advisorTerävä, Johanna
dc.contributor.authorHänninen, Anni
dc.date.accessioned2020-05-22T11:55:22Z
dc.date.available2020-05-22T11:55:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69135
dc.description.abstractIsyyttä on tutkittu viime vuosikymmeninä useista eri näkökulmista, mutta näyttää siltä, että isille suunnattua kirjallisuutta, kuten oppaita ja tukimateriaaleja on tutkittu valitettavan vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää isyyskirjallisuuden pohjalta mitä ja miten isäksi tulosta puhutaan sekä millaisia asioita tuodaan esille tuen tarpeesta ja sen saamisesta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistona oli kuusi suomalaista 2010-luvulla julkaistua isille suunnattua kirjaa. Aineistoa analysoitiin sekä aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla että diskurssianalyysin keinoin. Tutkimus pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Analyysin tuloksena löysin isyyskirjallisuudesta kaksi puhetapaa, joita käytettiin kuvatessa isyyttä ja valmistautumista isäksi tuloon. Nämä puhetavat nimitin osallisuuspuheeksi ja epävarmuuspuheeksi. Toisen tutkimuskysymykseni tulokset jaoin kahteen kategoriaan: isien tuen puutteeseen ja isien saamaan tukeen. Viime vuosikymmeninä tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että 2010-luvulla on menty kohti sitoutunutta ja osallistuvaa isyyttä. Osallisuuspuheesta välittyi isän halu osallistua, kontakti lapseen jo hyvin varhain sekä kokemus isyydestä positiivisena asiana. Epävarmuuspuhe piti puolestaan sisällään pelkoa, ahdistusta ja epävarmuutta isäksi tulosta. Lisäksi tuloksissa korostui isien kaipaama tuki raskauden sekä lapsen ensimmäisen vuoden aikana. Teksteissä isät kaipasivat tukea ja neuvoja erityisesti lapsen perushoitoon. Isyyskirjallisuuden isät peräänkuuluttivat myös tasa-arvoisuutta neuvolassa, sillä yhtä lailla isällä kuin äidillä on edessään kasvu vanhemmaksi.fi
dc.format.extent76
dc.language.isofi
dc.subject.otherisyyskirjallisuus
dc.subject.otherisäksi tulo
dc.subject.otherisien tuki
dc.subject.otherisien tuen tarve
dc.titleIsäksi tulon puhetapoja ja tuen tarpeita 2010-luvun isyyskirjallisuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005223388
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysooppaat (teokset)
dc.subject.ysoisät
dc.subject.ysoisyys
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysovanhempi-lapsisuhde
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysoelämänmuutokset
dc.subject.ysoperhe-elämä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record