Show simple item record

dc.contributor.advisorLähteenmäki, Mika
dc.contributor.authorKarppinen, Mikael
dc.date.accessioned2020-05-20T05:50:51Z
dc.date.available2020-05-20T05:50:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69100
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan Suomessa asuvien kaksikielisten kokemia paineen tunteita venäjän kielen käytön yhteydessä puolistrukturoidun yksilöhaastattelun avulla. Kaksikielisyyden käsite ymmärretään monella eri tavalla ihmisten keskuudessa, mikä saattaa antaa väärää käsitystä kaksikielisten kielitaidoista. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mistä paineen tunteet tulevat suomalaisilla kaksikielisillä venäjän kielen käytön yhteydessä, missä tilanteissa paineen tunteet esiintyvät yleisimmin, miten yksilön oma asennoituminen venäjän kieltä kohtaan vaikuttaa paineen tunteisiin ja mitkä kielelliset tekijät venäjän kielessä vaikuttavat paineen tunteisiin kirjoittamisessa ja puhumisessa. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen, ja sen aineisto on kerätty puolistrukturoidun haastattelun avulla toukokuussa 2018. Haastatteluun osallistui kuusi Suomessa asuvaa suomalaista kaksikielistä, jotka ovat puhuneet lapsuudesta asti suomea ja venäjää äidinkielinään. Haastattelun kysymykset koskevat suorituspaineiden ja paineiden esiintymistä venäjän kielen käytön yhteydessä, venäjän kielen asemaa omassa elämässä, identiteettiä, kieli-identiteettiä ja kaksikielisyyden käsitystä. Haastattelun tulokset on jaettu viiteen eri teemaan: 1) venäjän kielen rooli omassa elämässä 2) venäjän kielen osaaminen ja kieli-identiteetti 3) suhtautuminen venäjän kielen käyttöön 4) paineen tunne venäjän kielen käytön yhteydessä 5) kaksikielisyyden näkemyserot. Tutkimustulokset osoittavat, että venäjän kieli on tärkeässä asemassa kaksikielisten elämässä, koska he ovat säännöllisesti yhteydessä venäjänkielisiin sukulaisiinsa. Synnyinmaalla ei ole vaikutusta siihen, kuinka usein kaksikieliset käyttävät venäjän kieltä arkielämässään. Paineet venäjän kielen käytön yhteydessä saavat alkunsa erilaisista kaksikielisyyden näkemyseroista muiden ihmisten ja myös kaksikielisten kesken. Kaksikielisyys nähdään vielä yksikielisyyden näkemyksen mukaan eli molempien äidinkielien taso pitäisi olla korkea. Tämä näkemys kaksikielisyyteen asettaa kaksikieliselle korkeat odotukset venäjän kielen käytön yhteydessä. Paineen tunteet esiintyvät kaksikielisillä enimmäkseen koulukontekstissa ja virallisissa keskustelutilanteissa muiden venäjänkielisten kanssa. Synnyinmaa ja suhtautuminen venäjän kielen käyttöön vaikuttavat paineen tunteisiin. Suomessa syntyneet informantit luettelivat enemmän painetta aiheuttavia tilanteita venäjän kielen käytön yhteydessä kuin Venäjällä syntyneet informantit. Informantit, jotka pyrkivät virheettömään venäjän kielen käyttöön, tuntevat enemmän painetta venäjän kielen käytön yhteydessä. Kieli-identiteetti vaikuttaa myös paineen tunteisiin, koska Venäjällä syntyneet informantit keskittyvät vähemmän virheettömään kielen käyttöön, kuin Suomessa syntyneet informantit.fi
dc.format.extent64
dc.language.isoru
dc.subject.othersuorituspaineet
dc.titleВлияние социального давления на практики использования русского языка среди молодых билингвов
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005203354
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysososiaalinen kontrolli
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysovenäjän kieli
dc.subject.ysokaksikielisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record