Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorSalonen, Elina
dc.date.accessioned2020-05-20T05:45:39Z
dc.date.available2020-05-20T05:45:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69098
dc.description.abstractInklusiivisella koululla tarkoitetaan koulua, jossa kaikki lähialueen lapset voivat opiskella yhdessä kouluyhteisön täysivaltaisina ja hyväksyttyinä jäseninä. Vaikka inkluusio on vahvistettu viralliseksi koulutuspoliittiseksi tavoitteeksi, sen käytännön toteutuksesta ei olla yksimielisiä. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia, millaisia käsityksiä opettajilla on inklusiivisesta peruskoulusta, ja miten nämä käsitykset eroavat laadullisesti toisistaan. Tarkoitus on ollut tarkastella inklusiivista koulua ilmiönä, erityisopetuksen järjestämisen historiallisia kehityslinjoja ja nykytilaa, sekä kouluyhteisön ja opettajan merkitystä inkluusion toteuttajana. Tutkimusmenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä fenomenografista analyysia, jonka avulla on tarkasteltu opettajien verkossa julkaisemia kirjoituksia ja niissä esiin tulleita käsityksiä inklusiivisesta koulusta. Tutkimuksen tulokset on esitetty aineistolähtöisesti muodostettuina kuvauskategorioina ja käsitysten dimensioina, jotka tuovat esiin joukon laadullisesti erilaisia tapoja kuvata inklusiivista koulua ilmiönä. Aineiston kirjoituksissa esitetyt käsitykset voitiin jakaa kahteen kuvauskategoriaan: niissä joko puolustettiin inklusiivista koulua tai vastustettiin sitä. Molemmissa kuvauskategorioissa oli näkyvissä kolme dimensiota: oppilaan näkökulma, opettajan näkökulma sekä ideologinen ja poliittinen näkökulma. Tulokset osoittivat, että opettajilla oli toisistaan eroavia käsityksiä inkluusion toteutuksesta ja tavoitteista sekä käytännön tasolla että ideologisesti. Huomionarvoista oli opettajien kirjoituksissa vahvasti näkyvä kokemus resurssien niukkuudesta, ja tämän mukanaan tuomista jaksamisen ongelmista. Johtopäätöksissä todettiin, että saavuttaaksemme inklusiivisen koulun tavoitteen tarvitsemme rakenteellisia muutoksia koko koulutusjärjestelmään.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.title“Pärjäilkää, kansankynttilät.” : opettajien verkossa jakamia käsityksiä inklusiivisesta peruskoulusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005203352
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoerityisopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record