Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorSaarinen, Jukka
dc.date.accessioned2020-05-18T11:18:41Z
dc.date.available2020-05-18T11:18:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69015
dc.description.abstractTämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää yläkoulussa liikuntaa opettavien liikunnanopettajien kokemuksia liikunnan oppilasarvioinnista siitä näkökulmasta, minkälainen arviointi tukisi heidän mielestään parhaiten perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 mainittuja liikunnan tavoitteita. Lisäksi tutkittiin liikunnanopettajien näkemyksiä käynnissä olevasta perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden uudistamisesta. Uudet kriteerit on tarkoitus julkaista 31.12.2020. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin sähköisellä haastattelulomakkeella, joka lähetettiin haastateltaville sähköpostiin. Jokainen haastateltava vastasi haastattelulomakkeeseen itsenäisesti. Tutkimuksen haastatteluun osallistui neljä kokenutta eteläsuomalaista yläkoulun liikunnanopettajaa. Kaikilla osallistujilla oli 10-20 vuoden kokemus liikunnanopetuksesta ja oppilasarvioinnista. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, minkä tavoitteena oli käsitteitä yhdistelemällä löytää vastauksia tutkimustehtävään. Aineisto luokiteltiin pää-, ylä-, ja alaluokiksi. Pääluokkia muodostui kaksi, jotka olivat tavoitteet ja kriteerit arvioinnissa ja arvioinnin uudistaminen ja kehittäminen. Tutkimukseen osallistuneet liikunnanopettajat kokivat, että perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 mukainen liikunnan oppilasarviointi tukee opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita aikaisempia opetussuunnitelmia paremmin, koska opetuksen arviointi perustuu 7. ja 8. luokalla oppilaiden oppimisen ja työskentelyn arviointiin. Liikunnanopettajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että arvioinnissa ei tällä hetkellä toteudu riittävästi oppilaiden yhdenvertaisuus. Liikunnanopettajien näkemys oli, että vuonna 2020 toteutettavan päättöarvioinnin kriteerien uudistamisen myötä, oppilaiden yhdenvertaisuus tulisi lisääntymään ja arvioinnin tulkinnanvaraisuus vähentymään. Tutkimustuloksissa nousi vahvasti esiin liikunnanopettajien näkemys siitä, että liikunnan oppilasarviointiin tulee aina sisältymään tietynlaisia haasteita, joten opettajien arviointikoulutuksella olisi tarvetta.fi
dc.description.abstractThe aim of this Master’s thesis was to research junior high school PE teachers’ experiences on the evaluation of physical education in the point of view of which kind of evaluation would support the objectives of physical education in the National Core Curriculum for Basic education. In addition, it was also researched what are the PE teachers’ views on the renewal of the criteria of the final evaluation in Basic education. The new criteria are supposed to be published in 31.12.2020. The research was executed as a qualitative research. The data of the research was collected using e-form interview which was sent to the interviewees via email. Every interviewee answered the questions alone. Four experienced PE teachers from the southern Finland participated in the interview of the research. All the participants had 10-20 years of experience on PE teaching and pupil evaluation. The analysis of the data was executed by using theory directive content analysis. The aim of the analysis was to find answers to the research task by combining the concepts. The data were categorized into main-, upper- and lower classes. Two main categories were formed those were the objectives and the criteria in the evaluation and the renewal and the improvement of the evaluation. The PE teachers who participated in the research experienced that the curriculums’ 2014 pupil evaluation in PE supports the objectives of the curriculum better than the previous curriculums, because the evaluation of the teaching is now based on learning and working on seventh and eighth grade. The PE teachers’ opinion was that the pupil evaluation in PE isn’t equal enough, but they all thought that the renewal of the curriculum would increase equality and decrease the interpretability of the evaluation. The results of the research showed that the pupil evaluation in PE will always include certain challenges which means that the teachers would need training on evaluation.en
dc.format.extent54
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.titleLiikunnanopettajien kokemuksia liikunnan perusopetuksen arvioinnista ja näkemyksiä päättöarvioinnin kriteereiden uudistamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005183269
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysooppilasarviointi
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysopäättöarviointi
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.rights.accessrights<br><br>The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record