Show simple item record

dc.contributor.authorPaakkari, Olli
dc.date.accessioned2020-05-18T07:37:36Z
dc.date.available2020-05-18T07:37:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8171-6
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69003
dc.description.abstractHealth literacy (HL) is an important determinant of health and health behaviours. The aim of this research was to develop a brief, comprehensive, and theory-based instrument for the measurement of subjective HL among school-aged children. A further aim was to examine the cross-national measurement invariance of this instrument in four European countries, i.e. Finland, Poland, Slovakia, and Belgium. The developmental process of the instrument was systematic, iterative, and validity- and reliability-driven. It involved 1) definition and elaboration of the construct, 2) choice of measurement method, 3) item generation, 4) a pilot study (N=401) including test-retest (N=117), and 5) field-testing, including construction of a brief instrument (N= 3853), and examination of the instrument’s international applicability (N=1468). All the samples were taken from pupils aged 13 and 15. Initially, 65 items were generated, of which 32 items were selected for the pilot study. After item reduction, the instrument contained 16 items. The test-retest showed high stability. For the field testing phase, a brief, 10-item instrument was constructed, referred to as Health Literacy for School-aged Children (HLSAC). The instrument, which exhibited a high Cronbach alpha (.93), and adequate fit with the data, included two items from each of five predetermined theoretical components (theoretical knowledge, practical knowledge, individual critical thinking, self-awareness, citizenship). In a cross-national measurement invariance examination, configural and metric invariance was established, but scalar invariance did not hold. Nevertheless, the HLSAC instrument’s internal consistency was high (α=.80–.90) and the fit with the data was adequate in each country. A comparison of health literacy mean values showed significant mean value differences between countries and age groups. Measurement of HL via reliable and valid instruments creates a basis for trustworthy assessment of HL levels and appropriate interventions. The HLSAC instrument is suitable for large-scale studies, and for use with children and adolescents. It constitutes a promising tool for subjective HL comparisons in the international context.en
dc.description.abstractTerveyden lukutaito on tärkeä determinantti terveydelle ja terveyskäyttäytymiselle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää lyhyt, moniulotteinen ja teoriaan perustuva mittari kouluikäisten lasten terveyden lukutaidon mittaamiseen. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia mittausinvarianssitestin avulla mittarin soveltuvuutta maiden väliseen vertailuun. Testi tehtiin neljässä Euroopan maassa (Suomi, Puola, Slovakia, Belgia). Mittarin kehittämisessä edettiin systemaattisesti ja huomioiden pätevyyteen ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset. Kehitysprosessi sisälsi 1) terveyden lukutaidon käsitteellistämisen, 2) mittausmenetelmän valinnan, 3) väittämien luomisen, 4) pilottitutkimuksen (N=401) sisältäen toistomittauksen (N=117) sekä 5) mittarin viimeistelyn (N=3853) ja sen kansainvälisen toimivuuden tutkimisen (N=1468). Jokaisessa vaiheessa otos koostui 13- ja 15-vuotiaista oppilaista. Aluksi kehitettiin 65 väittämää, joista 32 valittiin pilottitutkimukseen. Analyysien perusteella väittämien määrä supistettiin 16:een. Pilottivaiheen toistomittaus osoitti korkeaa pysyvyyttä. Tämän jälkeen rakennettiin lyhyt 10 väittämää sisältävä mittari, jonka nimeksi tuli Health Literacy for School-aged Children (HLSAC). Mittarin sisäinen konsistenssi oli korkea (α=.93), malli sopi dataan asianmukaisesti ja se sisälsi kaksi väittämää seuraavista terveyden lukutaidon osa-alueista: teoreettiset tiedot, käytännön taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja eettinen vastuullisuus. Neljän maan välisessä mittausinvarianssitestissä konfiguraalinen ja metrinen mittausinvarianssi todennettiin, mutta skalaarinen mittausinvarianssi ei toteutunut. Mittarin sisäinen konsistenssi oli korkea (α=.80–.90) ja malli sopi dataan asianmukaisesti jokaisessa maassa. Terveydenlukutaitoa osoittavien keskiarvojen vertailu maiden välillä osoitti merkittäviä keskiarvoeroja maiden ja ikäryhmien välillä. Pätevät ja luotettavat terveyden lukutaidon mittausmenetelmät luovat pohjan terveyden lukutaidon tasojen arvioinnille ja asianmukaisille interventioille. HLSAC mittari soveltuu laajamittaisiin tutkimuksiin lapsilla ja nuorilla, ja se on lupaava väline koetun terveydenlukutaidon vertailuun eri maiden välillä.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Paakkari, O., Torppa, M., Kannas, L., & Paakkari, L. (2016). Subjective health literacy : Development of a brief instrument for school-aged children. <i>Scandinavian Journal of Public Health, 44 (8), 751-757.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1177/1403494816669639"target="_blank"> 10.1177/1403494816669639</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52189"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/52189</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Paakkari, O., Torppa, M., Villberg, J., Kannas, L., & Paakkari, L. (2018). Subjective health literacy among school-aged children. <i>Health Education, 118 (2), 182-195.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1108/HE-02-2017-0014"target="_blank"> 10.1108/HE-02-2017-0014</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56813"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/56813</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Paakkari, O., Torppa, M., Boberova, Z., Välimaa, R., Maier, G., Mazur, J., . . . , & Paakkari, L. (2019). The cross-national measurement invariance of the health literacy for school-aged children (HLSAC) instrument. <i>European Journal of Public Health, 29 (3), 432-436.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1093/eurpub/cky229"target="_blank"> 10.1093/eurpub/cky229</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69946"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/69946</a>.
dc.subjectterveystieto
dc.subjectterveysosaaminen
dc.subjectlukutaito
dc.subjectterveyskäyttäytyminen
dc.subjecthenkilökohtainen terveydenhoito
dc.subjectmittarit (mittaus)
dc.subjectmenetelmät
dc.subjecttoistettavuus
dc.subjectmittaus
dc.subjectlapset (ikäryhmät)
dc.subjectkouluikäiset
dc.subjectnuoret
dc.subjectteini-ikäiset
dc.subjectterveyskasvatus
dc.subjectSuomi
dc.subjectPuola
dc.subjectSlovakia
dc.subjectBelgia
dc.subjectterveyden lukutaito
dc.subjecthealth literacy
dc.subjectmeasurement
dc.subjectinstrument
dc.subjectschool-aged children
dc.subjectadolescent
dc.subjecthealth education
dc.subject.otherhealth literacyen
dc.subject.otherterveyden lukutaitofi
dc.subject.othermeasurementen
dc.subject.othermittaaminenfi
dc.subject.otherschool-aged childrenen
dc.subject.otheradolescenten
dc.subject.otherlapsifi
dc.subject.othernuorifi
dc.titleDeveloping an Instrument for Measuring Health Literacy among School-aged Children
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8171-6
dc.subject.ysoyoung peopleen
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)fi
dc.subject.ysohealthen
dc.subject.ysoterveysfi
dc.subject.ysoterveyskasvatusfi
dc.subject.ysohealth educationen
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record