Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMännistö, Veera
dc.date.accessioned2020-05-14T06:15:42Z
dc.date.available2020-05-14T06:15:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68972
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan Kouvola-paikannimeen liittyvää diskurssiprosodiaa Suomi24-keskustelupalstalla. Tarkoituksena on selvittää, mitä ennakko-oletuksia ja asenteita keskustelijat tyypillisesti liittävät sanaan. Tutkimus kuuluu korpusonomastiikan alalle, joka on suhteellisen uusi suuntaus suomalaisessa tutkimuksessa. Niinpä tutkimus täydentää tätä tutkimussuuntausta. Laajemmin tutkimus sijoittuu korpusavuisteisen diskurssintutkimuksen alueelle. Metodina siinä on hyödynnetty kollokaatioanalyysia. Tutkimuskysymykset ovat: Mitä kollokaatteja Kouvola saa Suomi24-korpuksessa? Millaisia diskurssiprosodioita kollokaateista nousee esiin? Tutkimuksen aineistona on käytetty Suomi24-keskustelufoorumin kommentteihin pohjautuvaa Suomi24-korpusta vuosilta 2015–2017. Korpus on koottu hakusanalla Kouvola Kielipankin Korp-palvelussa. Kaksoiskappaleiden poiston jälkeen aineisto on siirretty AntConciin, jonka avulla on laskettu Kouvolan kollokaatit tilastollisen merkitsevyyden perusteella. Yhteensä kollokaatteja ilmeni 246, joista analysoin tarkemmin sataa merkitsevintä. Analyysi on tehty luokittelemalla kollokaatit merkitysryhmiin aineistoperusteisesti ja siitä edelleen diskurssiprosodioihin. Tutkimuksessa tuli esille viisi merkittävää diskurssiprosodiaa: politiikka, palvelut ja tapahtumat, Kouvola tapahtumapaikkana, kritisointi sekä puolustaminen. Kouvola tapahtumapaikkana -diskurssiprosodia oli sävyltään neutraali, kun taas politiikka, palvelut ja tapahtumat sekä kritisointi sisälsivät paljon kaupungin kritisointia. Puolustamisen diskurssiprosodia puolestaan oli sävyltään positiivinen. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää vastaavissa korpusonomastisissa tutkimuksissa, jolloin esimerkiksi eri paikannimien diskurssiprosodioiden vertailu olisi mahdollista.fi
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otherdiskurssiprosodia
dc.subject.otherkorpusonomastiikka
dc.titleKorpusavusteinen diskurssintutkimus Kouvola-paikannimen diskurssiprosodiasta Suomi24-keskustelufoorumilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005143178
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokollokaatiot
dc.subject.ysokeskustelupalstat
dc.subject.ysoKouvola
dc.subject.ysokorpuslingvistiikka
dc.subject.ysosuomen kieli


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot