Show simple item record

dc.contributor.authorJäätteenmäki, Anna
dc.date.accessioned2020-05-12T12:01:27Z
dc.date.available2020-05-12T12:01:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68938
dc.description.abstractEteläpohjalaiset ovat yleisesti tunnettuja ylpeydestään omaa murrettaan ja identiteettiään kohtaan. Tämän ja oman henkilökohtaisen siteeni vuoksi halusin lähteä tutkimaan, minkälaisia asenteita eteläpohjalaisilla on omaan murteeseensa nykypäivänä. Tässä maisterintutkielmassa olen tarkastellut eri-ikäisten lapualaisten murreasenteita ja -käsityksiä liittyen Lapualla puhuttavaan murteeseen. Lisäksi olen tarkastellut näiden vastaajien käsityksiä oman puheensa tilanteisesta vaihtelusta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Minkälaisia asenteita ja käsityksiä eri-ikäisillä lapualaisilla on Lapualla puhuttavaan murteeseen liittyen? 2) Minkälaisia käsityksiä eri-ikäisillä lapualaisilla on puheensa tilanteisesta vaihtelusta? Tutkielmani sijoittuu kielentutkimuksen kentällä kansanlingvistiikaksi (folk linguistics) nimitettyyn kielitieteen alaan, ja tarkemmin kansanlingvistiikan alalajiin kansandialektologiaan (folk dialectology), jonka tutkimuskoh-teina ovat kansalaisten murteita koskevat havainnot (Vaattovaara 2009: 27). Tutkielmani keskeisin käsite on kielellinen asenne (linguistic attitude). Aineistoni koostuu 104:n vastaajan kyselylomakkeeseen antamista vastauksista. Iältään vastaajat ovat 18–72-vuotiaita. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tulosteni perusteella eri-ikäiset lapualaiset suhtautuvat omaan murteeseensa hyvin positiivisesti. Tämä tulee esiin varsinkin siinä, että vastaajista 85 % ei häpeä murrettaan, ja 83 % vastaajista ei ole tietoisesti pyrkinyt eroon murrepiirteistä puheessaan. Yleisin tunne, jonka vastaajat liittävät Lapualla puhuttavaan murteeseen, on kotoisuus. Lapualla puhuttavan murteen tunnistetuimpia tuntomerkkejä ovat erilaiset murresanat ja -sanonnat, murteen leveys sekä yleiskielen d:n tilalla esiintyvä r. Vastaajien käsityksien mukaan Lapualla puhuttava murre on leveää pohjalaista murretta, ja sen puhujat ovat rehellisiä ja luottamusta herättäviä ihmisiä. Vanhimmista vastaajista suhteellisesti suurempi osuus mieltää puheensa murteelliseksi eri tilanteissa kuin vastaajat keskimmäisestä tai nuorimmasta ikäryhmästä. Kielenkäytön tilanteiseen vaihteluun vaikuttavat eniten puhetilanne ja puhekumppani. Lapualaisten käsitykset omasta kielimuodosta muuttuvat yleiskielisemmäksi tilanteiden virallistuessa. Ymmärrettävyyden vuoksi kaikki vastaajat eivät käytä murrettaan kaikissa tilanteissa. Tutkielmani perusteella eteläpohjalaiset ovat nykyäänkin hyvin ylpeitä ja iloisia omasta murteestaan. Murteen tulevaisuuskin näyttää valoisalta, sillä nuoret vastaajat asennoituvat murteeseensa pääosin positiivisesti.fi
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.titleEri-ikäisten lapualaisten murreasenteista ja -käsityksistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005123142
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokansanlingvistiikka
dc.subject.ysomurteet
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoLapua


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record