Show simple item record

dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorMakkonen, Marikki
dc.date.accessioned2020-05-12T11:50:02Z
dc.date.available2020-05-12T11:50:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68936
dc.description.abstractKestävän kehityksen ympäristöulottuvuuteen liittyvien haasteiden hallintaan on kehitelty erilaisia teorioita, malleja ja järjestelmiä. Yritysmaailman kontekstissa esimerkkejä tällaisista edustavat esimerkiksi ympäristöjohtamisjärjestelmät. Näiden järjestelmien hyödyt toteutuvat kuitenkin vasta niiden jalkauduttua käytäntöön. Viime aikoina yritysvastuullisuutta käsittelevä tutkimus on kestävään kehitykseen liittyvien käsitteiden, mallien sekä järjestelmien tutkimisen ja määrittelyn sijaan keskittynyt entistä enemmän niiden käytännön soveltamiseen organisaatioissa. Yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuiden jalkautus ja soveltaminen organisaatioissa voidaan ymmärtää muutosprosesseina. Tässä tutkimuksessa ympäristövastuun, tarkemmin sanottuna ISO 14001-ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltamista organisaatiossa kutsutaan näin ollen organisaation ympäristömyönteiseksi muutokseksi ja sitä tarkastellaan muutosjohtamisen kautta. Työ on suoritettu laadullisena, intensiivisenä tapaustutkimuksena. Aineisto siihen on kerätty haastatteluin, havainnoinnin kautta sekä haastattelun kaltaisissa tapaamisissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pääasialliset vahvuudet ja haasteet liittyen ISO 14001-ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltamiseen YIT Infraprojektit-organisaatiossa. Näiden tulosten avulla on koottu toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltamista organisaatiossa. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset vaikuttavat olevan saman suuntaisia kuin aiempien, ISO-standardien, ympäristöjohtamisjärjestelmien ja yritysten ympäristövastuun soveltamista tutkivien, rakentamisalaan sijoittuvien tutkimusten tulokset. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat erityisesti ympäristötietoisuuden puutteeseen, ympäristövastuuta tukevan johtajuuden tärkeyteen ja puutteisiin sekä haasteisiin tasapainottaa kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia ja sidosryhmien intressejä. Ympäristövastuun sekä ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltamisessa YIT Infraprojekteissa erityisiksi vahvuuksiksi osoittautuivat ympäristövastuun sisältyminen strategiaan, vahva järjestelmäkehitys sekä organisaatiossa vallitseva käsitys muutoksen tarpeellisuudesta.fi
dc.description.abstractThere are brilliant theories, models and systems that have been developed to tackle challenges related to the environmental pillar of sustainability. In the corporate context, these include for example environmental management systems (EMSs). However, the worth of these systems only truly becomes apparent on the practical level. Recently, the focus of the literature regarding corporate responsibility has shifted from the mere examination of sustainability-related concepts, models and systems towards how they should be implemented in organizations. The implementation of corporate social responsibility (CSR) and corporate environmental responsibility (CER) in organizations can be understood as organizational change processes. In this study, the implementation of CER, more specifically, the ISO 14001 EMS in YIT Infrastructure projects, has thus been called organizational environmental change and examined from the perspective of change management. The work has been conducted as a qualitative, intensive case study. The data has been gathered in interviews and meetings as well as through observation. The purpose of this study was to find out the key strengths and challenges related to the implementation of the ISO 14001 EMS in YIT Infrastructure projects. Based on these findings, an action plan was formulated to support the implementation of the EMS in the case organization. As a whole, the findings from this study seem to go hand in hand with the existing literature regarding the implementation of ISO standards, EMSs and CER in general in the context of construction industry. That is, the key findings of this study specifically highlight the lack of environmental awareness, the importance and lack of CER leadership and culture as well as the challenge in balancing the sustainability triple bottom line (TBL) and the stakeholder interests. YIT Infrastructure projects’ strengths regarding the implementation of the EMS and CER in general were the integration of CER in the organization’s strategy, strong focus on systems development as well as the sense of urgency for change.en
dc.format.extent130
dc.language.isoen
dc.subject.othercorporate environmental responsibility (CER)
dc.subject.otherISO 14001 environmental management system (EMS)
dc.subject.otherKotter’s model
dc.subject.otherPDCA
dc.subject.otherMINDSPACE framework
dc.subject.otherlean management
dc.titleManaging organizational environmental change : constructing an action plan for successful implementation of ISO 14001 EMS in YIT infrastructure projects
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005123140
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysoinfrarakentaminen
dc.subject.ysoympäristövastuu
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysoympäristönhoito
dc.subject.ysoinfrastructure construction
dc.subject.ysoenvironmental responsibility
dc.subject.ysochange management (leadership)
dc.subject.ysoleadership (activity)
dc.subject.ysosustainable development
dc.subject.ysoenterprises
dc.subject.ysoorganisations (systems)
dc.subject.ysochange
dc.subject.ysobusiness
dc.subject.ysoenvironmental management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record