Show simple item record

dc.contributor.advisorMarttunen, Miika
dc.contributor.authorWahlstedt-Niskanen, Pirita
dc.date.accessioned2020-05-12T11:19:48Z
dc.date.available2020-05-12T11:19:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68928
dc.description.abstractKriittisen lukutaidon merkitys korostuu nyky-yhteiskunnassa, koska erilaista informaatiota on tarjolla paljon. Poliittisen päätöksenteon näkökulmasta kriittistä lukutaitoa on tutkittu vähän, vaikka sen osuus on tärkeä, kun tehdään koko kan-saa koskevia päätöksiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen on poliittisten päättäjien ja päätöksiä valmistelevien henkilöiden kriittinen lukutaito. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kansanedustajat ja heidän avustajansa, ministerien erityis-avustajat, eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden työntekijät ja valtiosihteerit. Tutkimusta varten tarkasteltiin kriittisen lukutaidon ulottuvuuksia, joista tähän tutkimukseen keskeisimpinä nostettiin: tiedon luotettavuuden arviointi, media-tuntemus, tietoisuus ympäröivästä yhteiskunnasta, tiedon vastaanottajan toiminta ja poliittinen ulottuvuus. Ulottuvuuksien perusteella luotiin mittari ja mittarin pohjalta edelleen Likert-asteikollinen kyselylomake, joka lähetettiin tutkittaville Webropol-kyselynä. Vastauksia tuli 46 kappaletta. Vastaukset siirrettiin SPSS-ohjelmaan, jolla niitä voitiin käsitellä tilastollisin menetelmin. Kaikkien kriittisen lukutaidon osa-alueiden keskiarvot sijoittuivat välille 3,4-4,2, mikä kertoo hyvästä kriittisen lukutaidon tasosta. Tutkittavien kriittisessä lukutaidossa ei löytynyt merkittäviä puutteita tai eroja eri osa-alueiden kesken. Pieniä eroja löytyi yksittäisten muuttujien välillä. Käytetty mittari osoittautui luotettavaksi. Taustatekijöinä tutkittiin sukupuolta, ikää, koulutusta, puoluekantaa, poliittista kokemusta, poliittista tehtävää ja asuinympäristöä. Taustatekijöillä ei ollut vaikutusta kriittiseen lukutaitoon.fi
dc.format.extent116
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen lukutaito
dc.subject.othertiedon kriittinen arviointi
dc.subject.othervaltioneuvosto
dc.titleKriittinen lukutaito poliittisessa päätöksenteossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005123132
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysokansanedustajat
dc.subject.ysoeduskuntaryhmät
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysopoliittinen päätöksenteko
dc.subject.ysoargumentointi
dc.subject.ysotietoyhteiskunta
dc.subject.ysotieto
dc.subject.ysoluotettavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record